EU-reform koster dansk landbrug to mia. kroner

Dansk landbrug står til at miste to mia. kr. på den reform af EUs landbrugspolitik, som EUs landbrugsministre mandag indleder fem dages marathonforhandlinger om. Men blandt danske politikere er der enighed om, at landbrugsstøtten skal ned.
Landbrugsminister Henrik Dam Kristensen (S) ventes derfor i dag at få et bredt mandat af Folketingets Europa-udvalg til at stemme for forslaget om gradvis nedtrapning af støtten. Kun på de politiske fløje vrisses der over landbrugsreformen, der går under navnet Agenda 2000.
Henrik Dam Kristensen siger: “Det bliver svære forhandlinger. Det vigtigste for os er, at forslaget om national medfinansiering bliver droppet. Vi skal ikke til at renationalisere landbrugspolitikken. Selvom det nu og her betyder en stigning i de samlede udgifter, vil det på sigt betyde, at vi får en fornuftig landbrugspolitik i EU.” Forhandlingerne bliver hårde, fordi alle lande og landbrugsorganisationer har deres meninger om, hvorfor de skal undtages, trappe langsommere ned eller begunstige særlige landbrugsformer og områder.

Forbedring på sigt
Lene Espersen fra Det Konservative Folkeparti er enig i, at støtteordningerne suverænt skal være et EU-anliggende, og at der skal gennemføres en fuld reform: “Dansk landbrug vil selvfølgelig blive ramt, men på sigt vil det betyde en forbedring, fordi reformen tilgodeser et effektivt landbrug som det danske. Landbrugsreformen vil også komme forbrugerne til gode ved lavere priser, og fordi miljøhensyn og dyrevelfærd i fremtiden bliver vægtet højere.” EUs landbrugsministre skal i løbet af ugen blive enige om, hvordan landbrugsstøten nedtrappes. Storbritannien, Frankrig og Tyskland er enige om, at der skal skæres 3 pct. af ordningerne hvert år frem til 2006, når Agenda 2000 skal være på plads. Den fremgangsmåde kaldes degressivitet og er et alternativ til EU-Kommissionens oprindelige forslag om, at nedbringelsen af støtteordningerne skulle klares af medlemslandene, kaldet den nationale med-finansiering.
Reformen skal åbne EUs fødevaremarked mod resten af verden og gøre klar til optagelse af nye medlemslande i Øst -og Centraleuropa. Det gøres ved at omfordele og nedskære en lang række støtteordninger. Taberne bliver på kort sigt landbruget. Vinderne bliver miljøet og forbrugerne. Landbruget derimod har en række indvendingner mod Agenda 2000. Hvis det reformforslag, som EU-Kommissionen har fremlagt, bliver vedtaget, så vil det betyde, at mange danske landmænd må gå fra hus og hjem, lyder det fra Landbrugsraadet.
“I værste fald vil det betyde et tab på to mia. kr. Dernæst er det svært for landbruget at sluge forslaget om, at støtten skal gøres afhængige af den enkelte landmands leven op til miljøkrav. På den måde bliver landmanden dømt administrativt og altså uden om domstolene,” mener kontorchef Carsten Voltzmann. Dertil mener landbruget, at reformen vil skabe alt for meget administrativ bøvl.