Få en faglig opdatering hos Louis Poulsen

Skærpede krav til sikkerhed, dokumentation og udførelsen af el-installationer betyder, at el-branchen skal have opgraderet sin viden. Louis Poulsen industri & automation udbyder derfor i samarbejde med Odense Tekniske Skole en serie kurser, som sigter direkte mod at ajourføre el-folk med nødvendig viden inden for netop deres fagområde. ”Kvalitetssikring af installationer før idriftsætning” er ét af de kurser, som Louis Poulsen afholder, og det er blevet en succes blandt kursisterne.

Et hold kursister fra hele Jylland var tirsdag den 17. oktober samlet på Louis Poulsens filial i Vejle. Kursisterne kommer fra flere områder inden for el-faget, lige fra mindre installationsvirksomheder til storindustri. Dagen bød på intensiv undervisning i avanceret måling og kvalitetssikring af el-installationer. For kurset stod underviser Egon Hansen fra Odense Tekniske Skole, der med sin faglighed og indsigt i el-fagets finesser og lovgivning underviste kursisterne i de nyeste lovkrav, og hvordan man rent praktisk lever op til dem.
I første del af kurset gennemgås relevante krav i lovgivningen, mens eftermiddagen, efter en god frokost og kollegial snak, bød på praktiske øvelser i mindre grupper. Her er installationssimulatorer kommet på bordene. De praktiske opgaver med simulatorer skal gøre testning og fejlsøgning så realistisk som muligt. Simulatorerne sætter kursisterne i stand til at foretage præcist de samme målinger, som de efterfølgende skal ud at lave i den virkelige verden. Flere af kursisterne har aldrig benyttet udstyret før. De fleste kender til de avancerede installationstestere, men har ikke tidligere haft tid til at sætte sig ind i deres mange funktioner.

Relevant input til hverdagen
En af kursisterne siger:
”Det er jo blevet et lovkrav, at vi skal teste for fejlstrøm. Har vi foretaget en ny installation i et hus, er det vigtigt, at eksempelvis fejlstrømsrelæ og jordelektrode afprøves korrekt. Hvis vi ikke tester det korrekt, så opdages en fejl først, når kunden får stød,” siger kursusdeltager elektriker René Lund Jensen fra Kolding. Hans erfaring fra branchen er, at mange elektrikere nok har hørt om reglerne, men i mange tilfælde ikke er tilstrækkeligt fagligt udrustede til at kunne leve op til dem i praksis. – Og det kan give problemer på sigt.
Kurset sætter Rene i stand til at måle en række parametre som f.eks. kortslutningsniveauer og udkoblingstider i nye installationer og mindst lige så vigtigt: at kunne dokumentere målingerne. Det betyder, at hans firma kan aflevere et stykke veldokumenteret kvalitetsarbejde, så kunden bliver tilfreds og kan overtage en installation, som han kan være tryg ved.

Opgradering af vidensniveauet
Et andet sted i lokalet står en opstilling, som skal simulere en el-installation i et badeværelse. Opgaven her går ud på at dokumentere, at der er den rette forbindelse mellem jord og stålnettet i badeværelsesgulvet. Centralt i kurset er de installationstestere, som stort set alle målinger foretages med, og som efterfølgende kan udskrives eller overføres til computer.
Her er tre elektrikere fra en stor virksomhed inden for fiskeribranchen fra Skagen ved at teste. Den ene, elektriker Thomas Rasmussen, siger:
”Vi har i øjeblikket én mand i firmaet, som har stået for testningen, men nu havde vi en sæsonbetonet pause fra den sædvanlige travlhed, som vi vil benytte til at opgradere alle, der arbejder på el-installationer i virksomheden. Det er klart, at vi kan blive et mere effektivt team, hvis vi alle kan udføre de samme funktioner. Samtidig er det en god lejlighed til at stramme op på vores procedurer og diskutere vores arbejde med kolleger fra andre virksomheder,” siger han. For de tre medarbejderes vedkommende var det dem selv, som havde ønsket kurset og fik det bevilget som en del af deres efteruddannelse.
Underviser Egon Hansen glæder sig over, at kurserne er velbesøgte af engagerede kursister og som regel har deltagelse fra mange typer virksomheder. Egon Hansen har efterhånden undervist en del kursister på lignende kurser i de snart halvandet år, kurset har været udbudt.

Kursus giver konkurrencefordel
”En af kursisterne er på kursus, fordi virksomheden ønsker at udvide deres forretningsområde med andre arbejdsopgaver. – Virksomheden som for tiden kun bygger tavler, vil i fremtiden også gerne tilbyde installation af tavlerne hos kunderne, hvilket kræver yderligere, faglige forudsætninger, som i et vist omfang kan erhverves på kurset,” siger Egon Hansen. Han understreger, at det ikke er et krav, at man deltager i kurset, men på den anden side er det et krav, at man lever op til loven om, at man skal kunne dokumentere sine installationers nøgledata over for myndigheder og kunder. Aktuelt på dette kursus er det stærkstrømsbekendtgørelsens kap. 61 og kravene fra SKS-systemet, som danner grundlag for kursusindholdet.

Fakta:
Louis Poulsen kurser
Kurset i kvalitetssikring er blot ét led i en omfattende kursuspakke, som Louis Poulsen udbyder for erhvervslivet med undervisere fra Odense Tekniske Skole.
Kurserne er alle intensive, og holdene er små (10-16 kursister) for at gøre undervisningen så effektiv som muligt og for at give den enkelte kursist megen tid med underviseren. Eksempler på andre kurser og kursusrækker er:
• Det lovpligtige ”kørekort” til rulle- og bukkestilladser
• Kurser i maskinsikkerhed
• Lovpligtige L-AUS kurser og førstehjælp
• Stærkstrømsbekendtgørelsen
• Kurser i intelligente bygningsinstallationer
• Kurser i bygningsreglement

For en fuld liste over kurser fra Louis Poulsen se: www.lp-elteknik.dk under menupunktet ”Uddannelse”.