Familier skal blive bedre til at drive virksomhed

Dansk virksomhedskultur:

Styrken og samtidig svagheden ved dansk virksomhedskultur er ejerledelsen. Ejerlederen er suveræn til at skabe vækst med sit engagement og personlige drive, men når han ikke længere er til stede i virksomheden, går en central del tabt. Det går ud over virksomheden – særligt i de tilfælde hvor den går i arv til en datter eller søn.

Professor Morten Bennedsen fra Copenhagen Business School har fulgt flere end 9500 virksomheders generationsskifter over en periode på 10 år. Dermed er de økonomiske konsekvenser af generationsskifte for første gang kortlagt. Resultatet er, at såfremt en virksomhed går i arv til søn eller datter, så daler virksomhedens overskud efter skat med seks procent – i forhold til gennemsnittet af virksomheder, der overtages af en professionel ledelse udefra.

Men vejen frem er ikke at opfordre til at indsætte professionelle direktører frem for at lade virksomheden gå til familiemedlemmer, mener Morten Bennedsen. For de familieejede virksomheder betyder slægtens ejerskab nemlig ofte mere end bundlinjen:
”Mange fædre vil være villige til at lade virksomheden gå ned i vækst, bare den kan blive i familien. Selv Lars Larsen har sagt, at for ham er det vigtigere, at sønnen overtager,” siger Morten Bennedsen.
Dét, som derimod kan gøres bedre, er oplæring af den næste generation af ejerledere. Mesterlæremodellen er ikke god nok i forhold til fremtidens udfordringer, og derfor er uddannelse vejen frem:
”Vil man gerne have, at ens søn kører virksomheden videre, er det vigtigt, at han får en lederuddannelse, opnår erfaring med professionel ledelse i en anden virksomhed og har været involveret i bestyrelsesarbejde. At skabe en klon af sig selv ved at oplære sønnen gennem mesterlære er ikke godt for virksomheden. Ved generationsskifte er virksomheden typisk i en anden fase, og der er behov for andre kompetencer end dem, stifteren besidder,” forklarer Morten Bennedsen.

Fakta:
Når en dansk direktør går på pension, overtages virksomheden i 13 procent af tilfældene af søn eller datter. Tælles ægtefæller og andre familiemedlemmer med, går hver tredje danske virksomhed i arv til familien.