FDB lover kunderne friske varer

FDB forbyder nu sine vognmænd at placere ferskvarer i opvarmede rum. Beslutningen kom efter Jyllands-Posten mandag oplyste, at der var alvorlige problemer med opbevaring af ferskvarer i omkring 100 af FDBs butikker.
Den omsiggribende omlægning af FDBs distribution blev vedtaget på et møde i direktionen i går formiddag. I praksis betyder det, at ferskvarer ikke længere må køres ud til butikker uden for åbningstiden, hvis der ikke er installeret kølerum. Den nye distributionsplan skal være gennemført, inden ugen er omme, lover FDB.

Distributionen rykkes
Ulempen er, siger informationschef fra FDB Poul Dines, at hele distributionen bliver rykket et par timer. Derfor vil der i mange butikker ikke være friske varer fra åbningstidspunktet.
“Det kan i nogle butikker skabe gene for kunderne at varerne bliver lagt ud i butikken i åbningstiden, men omvendt tror jeg, at de vil foretrække, at varerne har overholdt kølekæden,” siger han.
FDB havde regnet med, at der var mandskab i de småbutikker, der modtager varer om natten. Det kom derfor som en overraskelse – da FDB kiggede på sine egne opgørelser – at problemet var så stort.
“Men butikkerne er selvstændige enheder. Vi kan ikke kræve, at de skal installere en køleboks, men det er en fejl hos os, at vi ikke har været bevidst om det før,” undskylder informationschef Poul Dines.
Netto-butikkerne har haft lignende problemer med deres køleforhold. De har i stedet for senere udkøring af varerne satset på at udbygge kølefaciliteterne i de enkelte butikker i løbet af foråret. Det har betydet en regning på op mod 80 mio. kr. for de mellem 30 og 40 butikker med køleproblemer, men der er ingen vej uden om mener adm. direktør Mads O. Krage: “Det er vores erfaring, at systemet virker bedst, hvis varerne er i butikkerne, når de første kunder dukker op om morgenen. Det kræver, at medarbejderne i de enkelte Netto-butikker møder tidligere, men så er man også sikker på at få friske varer. Det alternativ, som FDB nu benytter, mener jeg, er en uholdbar løsning,” siger han.
Hvis FDB skulle installere kølefaciliteter efter samme model som Netto, vil det koste ca. 17,5 mio. kr.