Feriedyr: Fido med til Sverige

Hunden kan tages med over Øresund i bilen eller med toget, men det tager tid, og de krævede vaccinationer koster.

Tålmodighed og ekstra penge på feriebudgettet er kravene, hvis man som EU-borger vil have sin hund med på ferie i Sverige. Rejsende skal gennem lidt af en bureaukratisk jungle, så turen skal planlægges mindst fem måneder i forvejen, og det kommer til at koste ca. 1.400 kr. for vaccinationer og papirarbejde.
Den lange forberedelsestid skyldes, at hunden skal vaccineres for rabies og fire måneder efter skal endnu en undersøgelse vise, om vaccinen har virket, siger dyrlæge Jørgen Mikkelsen fra Åbyhøj.
»Det er dyrt og vanskeligt første gang, men det bliver nemmere og billigere, hvis man jævnligt tager til Sverige med hund«, forklarer han.
Jørgen Mikkelsen mener dog, at priserne på vaccinationer kan svinge meget fra den ene dyrlæge til den anden.
For at komme med til Sverige skal hunden:

* Have opholdt sig i EU-land de seneste seks måneder

* Være registreret hos det svenske landbrugsministerium

* Medbringe dokumentation for vaccination mod rabies, leptospirose og hundesyge

* Have et identifikationsnummer i form af øretatovering eller mikrochip

* Overføres ved et bemandet toldsted

TRÆTTE AF REGLERNE
Nogle hundeejere er blevet så trætte af de besværlige regler, at de får hunden passet, når turen går til Sverige.
»Vi har simpelt hen opgivet at tage Buster med til Sverige«, siger Per-Henrik Goosmann fra Ubby på Vestsjælland. Han har gennem de seneste 20 år haft et sommerhus i det nordlige Skåne, men Buster på otte år må finde sig i at blive passet andetsteds, når familien tager på ferie.
»Med forsikringer, tilladelse og vaccinationer kan det komme op på langt over tusind kroner, og det vil vi ikke betale for at få hunden med. Det er for dyrt og besværligt«, mener han.

NYE FRISTER
Men reglerne er netop blevet en anelse nemmere. De veterinære certifikater, der kræves ved indrejsen, vaccinationsoversigt og sundhedscertifikater, kan nu udstedes af alle danske dyrlæger.
Tidligere skulle det være kredsdyrlægen. Fristerne for revaccination er også blevet en anelse længere. Har man én gang haft Fido med i Sverige, skal den først vaccineres igen efter:

* Rabies: 1 år og 45 dage.

* Leptospirose: 1 år og 45 dage.

* Hundesyge: 2 år og 45 dage.

Der kræves som hidtil indførselstilladelse fra Jordbruksverket, Smittskyddsenheten, S-55 1 82 Jönköping, Sverige. Den koster stadig 400 svenske kroner (ca. 360 danske kr.). På Jordbruksverkets hjemmeside kan du finde opdaterede oplysninger fra de svenske myndigheder.
DSB oplyser, at der kan tages hunde med i Øresundstoget fra 2. juli 2000.
»De svenske myndigheder siger, at de vil foretage stikprøvekontroller i toget. Turen kræver selvfølgelig en hundebillet, og at godkendelserne er i orden«, siger informationsmedarbejder Peter Hertz fra DSB.

Jordbruksverkets regler og formularer kan hentes på:
www.sjv.se/english/dogsandcats/default.htm