Fiskerikontrol-regler giver hovedbrud i EU

Der skal ryddes op i fiskeribranchens mange ulovligheder og besværlige kontrolapparat. Det var alle EU-s landbrugsministre enige om ved et ministermøde i Luxembourg i går. Landene kunne dog ikke blive enige om kommissionens fremlagte forslag til skærpet kontrol.
I stedet blev et kompromisforslag lavet af mødedeltagerne. Her vendte alle fiskeriministre sig imod kommissionens plan om, at kommissionens kontrollører skal kunne komme på uanmeldt besøg uden om de nationale myndigheder.

Liste på otte punkter
Det er fødevareminister Henrik Dam Kristensens (S) opfattelse, at de danske myndigheder skal kunne følge med i, hvad der foregår, siger en embedsmand til Jyllands-Posten.
Mødet mundede ud i en liste på otte punkter, som skal diskuteres og sandsynligvis vedtages til december, lyder det fra Fødevareministeriet. De vigtigste er udpegningen af havne, hvor fisk må landes, og udvidede beføjelser til kontrollører. De skal blandt andet have mulighed for, at kunne foretage uanmeldte ransagninger i private hjem.

Stadig nationale sanktioner
Derudover skal en sammenlignelig liste over mulige lovovertrædelser i erhvervet strikkes sammen. Det vil gøre det muligt for myndigheder og fiskere, at se hvordan lovovertrædelser takseres i andre lande. Flere lande har nemlig beskyldt hinanden for ikke at tage deres egne fiskeres lovbrud særlig alvorligt ved at klassificere dem som bagateller. Sanktioner over for fiskere, der svindler med fangsterne, vil stadig ligge hos de nationale myndigheder.
Ministrene var alle enige om, at fiskere fra tredjelande skal satelitovervåges ligesom fiskere fra EU-lande fra første januar 2000. For Danmarks vedkommende vil det hovedsagligt gælde norske fiskere.