Flere muligheder for alternative investeringer

Der kommer flere og mere eksotiske investeringsmuligheder på markedet for private investorer. Stål, olie, korn og infrastruktur er blot nogle af de anderledes former. Som privat investor bør man vælge en investeringsrådgiver, der er specialiseret i alternative investeringsformer og vælge en bred kombination. – Med mindre man selv har kompetencerne til at gennemskue et nichemarked.

Interessen for alternative investeringer er stigende, og der er interessante afkastmuligheder i alt fra korn, specielle valutaer til guld. Som privat investor kan det være meget risikabelt at bevæge sig ud på disse markeder på egen hånd, men der er muligheder, som både giver deltagelse og sikkerhed. En række banker og investeringsforeninger tilbyder, at man kan købe strukturerede obligationer, som bygger på en portefølje af de anderledes og givtige investeringsområder. Obligationen er en fordring på udstederne, som kan være en bank eller et andet selskab, på at obligationen kan indfries til kurs 100, når den udløber. På den måde bliver de strukturerede obligationer en slags kombination mellem aktier og obligationer, hvor afkastpotentialet er større end for obligationer, mens risikoen er mindre end for aktier.

Sikker måde at deltage på i usædvanlige markeder
”Fordelen er man som privat investor kan være med på de mere usædvanlige markeder, på en sikker måde. Ulempen er at disse obligationer ikke egner sig til kortsigtet investering. De har en levetid på et til fem år, som regel to til fire år, og man får typisk ikke udbetalt løbende renter af sin investering, fordi obligationerne er indrettet til først at give afkast, når de udløber,” fortæller Jan Houmann, der er afdelingsleder i Jyske Bank.
En anden ulempe er, at man som investor ikke har så gode muligheder for at følge med i de underliggende markeder, som obligationerne udgøres af. Det skyldes, at de investeringer, der ligger til grund for de strukturerede obligationer ofte er komplekse mix, der måske ikke optræder i kurslisterne i dagens avis. Det betyder, at man som investor skal være parat til at overgive styringen til sin forvalter.

Investeringsform vinder frem
Hos Jyske Bank har man siden 2003 haft en afdeling, som udelukkende arbejder med at samle de mere alternative investeringsmuligheder og udvalgte aktieindeks i de såkaldte strukturerede obligationer. Jan Houmann oplever, at denne investeringsform vinder frem både blandt småinvestorer, der investerer pensionsmidler eller opsparing, og blandt institutionelle investorer.
Jan Houmann og hans team har de seneste år specielt haft øjnene rettet mod investeringsmulighederne i valuta, stål, afgrøder, olie, guld og industrimetaller, der alle kan give interessante afkast.