Flere svin i EU trods krise

EUs svineavlere forsøger at producere sig ud af krisen. Aldrig har svinepriserne været så og lave, og aldrig har der været så mange svin i EU, viser nye tal fra EUs statistiske kontor, Eurostat. Tendensen strider mod den politik, bl.a. Danmark fastholder, at krisen skal imødegås med en lavere produktion og dermed højere priser.
Men det rører ikke svineavlerne. De laver istedet endnu flere svin; deres eneste måde at overleve på.
I 1996 blev der i hele EU sendt 187 mio. svin til slagtning. I 1998 ventes det tal at stige til 206 mio., og det falder sammen med en omfattende krise i svinepriserne, der har fået landmænd over hele EU til, at kræve kompenserende støtteordninger. Der er dog enighed blandt EUs landbrugsministre om, at krisen skal løses ved, at landbrug, der ikke kan klare sig, lukker. Det vil betyde en lavere produktion og hive priserne i vejret. Men svineavlerne gør lige det modsatte af at neddrosle produktionen, de sætter tempoet i vejret og tuner deres forretning for at kunne følge med.
Peter Andersen, souschef i Fødevareministeriet, kan se flere forklaringer på det omvendte forhold mellem pris og udbud på det europæiske svinemarked: “Avlerne er tvunget til at gøre, hvad de kan, for at overleve. Den eneste metode, de kan benytte, er at lave flere svin og det gør de på højtryk. Den anden forklaring på de mange svin er de meget høje priser i 1997, som fik mange til at investere i nye stalde og udvide besætningerne. De mange nye søer fra den gang er nu begyndt at få deres første kuld.”.
Først i 1999 vil produktionen dale, forudser EU-Kommissionen.