Fokus på investeringsforeningerne

Det frie valg af placering af pensionsmidler sætter for alvor fokus på investeringsforeningerne. Medejerskab og fleksibilitet i investeringerne gør dem til oplagte alternativer til pensionsordninger.

En investeringsforening er en gruppe af investorer, som er gået sammen om at få mest ud af deres opsparing. De danske investeringsforeninger har alene som formål at pleje medlemmernes opsparing og give et godt afkast. Der er således ingen, der skal tjene på din investering. Der er mange selvstændige investeringsforeninger i Danmark, men metoderne og evnerne til at tjene penge er meget forskellige. Den helt store fordel ved at investere i forening med andre er, at man for et relativt lille indskud kan sprede sin investering bredt.

En fleksibel investeringsform
Investeringsforeningen er et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier. Du kan vælge mellem et stort antal forskellige investeringsmuligheder, som adskiller sig fra hinanden ved deres investeringsfokus og risiko. Du kan eksempelvis investere i en portefølje af danske aktier, udenlandske aktier eller kortløbende obligationer. Fælles for alle mulighederne er en lovsikret risikospredning inden for hvert investeringsområde. Nogle investerer hele deres pensionsopsparing i investeringsbeviser. Andre investerer direkte i danske aktier, men køber investeringsbeviser for den del af deres opsparing, som investeres i udenlandske aktier. Uanset hvilken form for investering og risiko, man er parat til at løbe, kan der være gode muligheder hos investeringsforeningerne.

Du bliver medejer
Investeringsforeningerne er ejet af medlemmerne, og de deler hele overskuddet, efter foreningens udgifter til køb og salg af værdipapirer samt administration er betalt. I Danmark er der mere end 300 afdelinger at vælge imellem, og flere end 600.000 danskere sparer op i investeringsbeviser. Investeringsforeningerne administreres af et selskab, som kan administrere flere investeringsforeninger med mange afdelinger. De fleste administrationsselskaber ejes af de administrerede foreninger.

Nogle af de bedst performende danske investeringsforeninger:

Sparinvest – www.sparinvest.dk
Sydinvest – www.sydinvest.dk
Jyske Invest – www.jyskeinvest.dk