Forbund imod storslagteri

Der er ingen beviser for, at et stort slagteri er bedre end flere små. Det mener formanden for Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Anton Johannsen. Han svarer dermed igen på Danish Crowns overvejelser om at nedlægge fem jyske slagterier for i stedet at opføre et stort.
“Hverken økonomien eller fødevaresikkerheden bliver bedre ved den type sammenlægninger. Vi har erfaring for, at centralisering giver sygdomsproblemer, fordi smittekilderne kommer nærmere hinanden,” siger Anton Johannsen og fortsætter: “Det at man sammenlægger i fødevareindustrien er en af grundene til, at vi er på forsiderne hver anden dag.” NNF mener, at lukningerne ikke nødvendigvis vil betyde fyringer: “Men det betyder, at folk får længere vej til arbejde, og også transporten af kød og dyr bliver længere. En tredjedel af medarbejderne vil ikke køre mere end 60 kilometer på arbejde, og så skal slagteriet til at oplære nye folk.” Anton Johannsen peger på Vestjyske Slagteriers måde at drive slagteri på som et alternativ. “Her bevarer man alle slagtestederne, og man har ikke haft en dårligere økonomi af den grund,” mener Anton Johannsen.