Stalking og forfølgelse – et overset problem

Mange danske kvinder oplever at blive forfulgt af ekskærester eller ukendte personer. De offentlige myndigheder er ofte ude af stand til at gøre noget ved problemet, fordi forfølgelse ligger i en juridisk gråzone. Dét fører til vold mod kvinder, er tesen i en ny bog om begrebet ”stalking” – forfølgelse.

En ny dansk bog, Forfulgt? – Undgå stalking i Danmark, skrevet af sikkerhedseksperten Henrik Bramsborg på vegne af Foreningen til Beskyttelse af Voldsramte Kvinder, BAVK, tager hånd om problemet stalking. Den fungerer som guide både for ofre for forfølgelse og for de involverede myndigheder.

”Myndighederne i Danmark tager ikke problemet seriøst. Først når der er tale om direkte vold eller endnu grovere kriminalitet, bliver forfølgelsessagerne taget op,” siger Henrik Bramsborg.
”Det er forstemmende, når vi ved, at rigtig mange kvinder føler sig truet på livet i lange perioder uden at kunne gøre noget ved det. – Og særligt når vi ved, at mange grove voldssager er startet med en forfølgelse, som ikke er blevet taget alvorligt.”

Flere lande har vedtaget love, der stiller kvinder bedre i disse sager, men i Danmark bliver problemet ikke engang registreret. Ved at sammenholde data fra vores nabolande anslår Henrik Bramsborg, at der er et sted mellem 5.000 og 10.000 sager om året i Danmark. Et ukendt antal af disse udvikler sig hvert år til vold og mord.

Anbefaling til stalking-ramte kvinder
Bogen Forfulgt? – Undgå stalking i Danmark indeholder en række anbefalinger til kvinder, der føler sig truet. Heriblandt er redskaber til risikovurdering, personlig sikkerhed og rådgivning om kontakt til myndighederne. En del af bogen består af cases fra både Danmark og udlandet, som grundigt illustrerer problemets omfang og myndighedernes tøven. Bogen giver også et indblik i forfølgerens psykologi, og hvordan man kommunikerer med en sygeligt jaloux og afvist person.

Hele overskuddet ved salg af bogen går direkte til foreningen BAVK. Den kan købes gennem www.westsecurity.dk/ eller ved henvendelse til BAVK på www.bavk.dk.

Henrik Bramsborg har beskæftiget sig med personbeskyttelse i flere lande. Han har arbejdet med beskyttelse af både privatpersoner, virksomhedsledere og stjerner indenfor underholdningsindustrien. Henrik underviser i sikkerhed og har indenfor personbeskyttelse specialiseret sig i kontraovervågning og stalking.

Yderligere information
For yderligere information kontakt:
Henrik Bramsborg
Tlf.: 26 36 22 00