Forslag om korps af kontrollanter fra EU

Et forslag fra EU-Kommissionen skal gøre det muligt for EU-kontrollanter fra andre lande at dukke uanmeldt op på danske havne og fiskeauktioner. Hidtil har kun de danske myndigheder haft denne mulighed, men EU-landenes indbyrdes skepsis over for hinandens kontrolinstanser har skabt behov for overnational kontrol.
I Danmarks Fiskeriforening er man tilhængere af den skærpede kontrol. Direktør Niels Wichmann: “Både fiskeriet og følgeindustrien er enige i, at EU skal have større beføjelser. I Danmark mener vi at være underlagt den strengeste administration af EU-reglerne fra de danske myndigheders side, og når danske fiskere kommer til udlandet, så oplever de at blive behandlet strengere end de lokale fiskere. Derfor vil det være en fordel for os.” Forslaget har også været til høring hos SiD. Her mener Mogens Hansen, at udviklingen er direkte farlig: “Landene har længe beskyldt hinanden for at bryde reglerne ved at beskytte deres egen fiskere, men denne løsning er helt ved siden af, og den strider mod nærhedsprincippet,” siger han. “Naturligvis skal reglerne overholdes, men det her betyder, at EU-kontrollanter kan bestemme, hvilke sager der skal rejses i Danmark, og det er kendt, at fiskerikontrollen har beføjelser, som ikke en gang politiet har. De kan foretage ransagninger uden dommerkendelser eksempelvis.” Kommission foreslår, at et medlemsland opretter et korps af kontrollører, som kan rejse ud til andre lande og i samarbejde med de lokale myndigheder foretage inspektionerne. Forslaget, der ventes vedtaget 22. oktober, siger: “Kommissionens inspektører kan alene og uden forudgående varsel gennemføre besøg med henblik på observation. De skal have adgang til dataregistre, dokumenter, fartøjer, private og offentlige lokaler, hvor der foregår aktiviteter, som er underlagt kontrol. EU-inspektørerne skal have adgang på samme betingelser, som nationale myndighed.”

SATELLIT-UDSTYR – 150 danske fartøjer skal inden jul have installeret udstyr om bord på båden til automatisk opgivelse af bådens position via satellit. Det er konsekvensen af en beslutning i EUs ministerråd om satellitovervågning af fiskfartøjer over 24 meter. RB