Fra HAKI til direktør i eget stilladsfirma

En konsulentstilling i HAKI kan føre til meget. For Johnny Holt blev jobbet skiftet ud med egen stilladsforretning, og det er blevet til en hurtigvoksende virksomhed med 18 ansatte i løbet af kun otte år. BYENS Stilladser ApS er en af de nye spillere på markedet, som bliver taget seriøst af både byggebranchen og de gamle i stilladsverdenen.

Johnny Holt er egentlig uddannet kok, men efter ca. 10 år som stilladsmontør kom han til HAKI og fik her ansvaret for entrepriseafdelingen som konsulent frem til slutningen af 1990´erne. Stillingen gav ham den bedst tænkelige baggrund for selv at etablere et stilladsfirma. Desuden var Johnnys far stilladsarbejder, og derigennem har han lært om branchen fra barnsben.
”Jeg ville leve drømmen om at være selvstændig ud, og det har fungeret godt – blandt andet fordi jeg har lyttet til folk i branchen og haft styr på regnskabet,” fortæller Johnny Holt Harding. Regnskabet står hans kone Nina for, og det betyder, at der er styr på om økonomien – faktisk har der i BYENS Stilladser ApS været overskud fra første regnskabsår.

En stadigt mere seriøs branche
Netop nu er der stor travlhed hos BYENS Stilladser ApS. Opsvinget kan mærkes, og der er rift om de mere end 40.000 kvadratmeter stillads. Johnny er eksempelvis godt med på den trend i byggeriet, hvor tørrelofter bygges om til bolig. Faktisk er der stort set ikke nogen opgaver, BYENS Stilladser ikke kan håndtere.
Johnny har været med længe nok til at have set stilladsbranchen ændre sig fra at være befolket af underleverandører, som byggeriet ikke rigtigt har taget alvorligt, til at være en seriøs branche med sunde virksomheder.
”Der er mange, som er gået ned, og hele stilladsbranchen har ændret sig i forhold til tidligere at være lidt af en cowboybranche. Nu er stillads en vigtig del af byggerierne, og der budgetteres med 5-10 procent af den samlede byggesum til stilladsudgifter. Samtidig stilles der større krav til stilladser og viden end nogensinde før, og det har også været med til at gøre branchen mere professionel,” vurderer Johnny Holt Harding.

Konsolidering og kvalitetsstyring
Stilladsfirmaer er stadig i høj grad karakteriserede ved deres ejer. Det er ejeren og den daglige leder, kunderne henvender sig til og har tillid til. Det vil Johnny gerne ændre på, så BYENS Stilladser ApS med tiden bliver et firma, som har et renommé i sig selv. Målet er at gøre virksomheden mere selvstændig og robust.
”Nu skal virksomheden konsolideres og gøres uafhængig af mig som person,” siger Johnny Holt Harding, der roser HAKI for at have været med til at modne branchen gennem rådgivning og gratis services såsom beregning af stilladser.
Et af de tiltag, Johnny har taget for at skabe en moderne virksomhed, er at indføre kvalitetsstyring. Det er usædvanligt blandt stilladsfirmaer, men fordelen er, at alle aftaler er på plads ned til mindste detalje. Dermed undgås misforståelser, og alle kender deres ansvar. Det giver plads til at koncentrere sig om det væsentlige – og tilbyde kunderne en endnu bedre service.