Fri gas eller ej?

Liberaliseringen af markedet for naturgas betyder, at der nu står både kommercielle og ikke-kommercielle gasselskaber til rådighed for forbrugerne. De forskellige typer af selskaber har ikke de samme rettigheder og heller ikke de samme lovpligtige krav at leve op til. Her gennemgår vi de tre former for selskaber, der agerer på gasmarkedet.

Ethvert naturgasselskab, som ønsker det, kan etablere sig som gasleverandør i Danmark. De frie leverandører kan sælge gas, hvor de vil, men har ikke forpligtigelse til at sælge i bestemte områder. Det har derimod de forsyningspligtige selskaber. Endelig er der distributionsselskaberne, der har det overordnede ansvar for at transportere gassen.

Distributionsselskabet
Det er afgørende, at sikkerheden er i orden, når naturgassen skal bringes fra leverandøren og ud til forbrugerne. Distributionsselskabet sørger for, at gassen kommer sikkert frem, og måler samtidig, hvor megen naturgas den enkelte forbruger aftager. Her er tale om et ikke-kommercielt selskab, og den pris, det tager for sin ydelse, er underlagt offentlig kontrol. Distributionsselskabet dækker et bestemt område og har knyttet et forsyningspligtigt gasselskab til sig.

Forsyningspligtselskabet
Som navnet siger, har denne type selskab pligt til at levere til samtlige husstande i det område, det dækker – kun betinget af, at regningen betales. Det betyder, at alle eksisterende og kommende brugere af naturgas er sikret mulighed for at kunne få naturgasleverancer. Ligesom distributionsselskabet er forsyningspligtselskabet ikke-kommercielt med offentligt kontrollerede priser. Det må ikke have overskud på salget af naturgas, og prisen afgøres derfor helt og holdent af omkostningerne.

Frie leverandører
De frie leverandører bestemmer selv sine priser og prisstrukturer. De vil typisk konkurrere på prisen de steder, hvor et tidligere monopolselskab nu er et forsyningspligtigt selskab. Disse kommercielle gasleverandører har ikke forsyningspligt og er ikke underlagt restriktioner ud over de generelle leveringsbestemmelser, samt hvad der er indeholdt i de enkelte kontrakter. De har ret til at levere til alle kunder, de indgår aftale med.

Flere af de frie leverandører er opstået som resultat af opsplitningen af de regionale selskaber. DONGs kommercielle selskab hedder DONG Naturgas A/S. HNGs og Naturgas Midt-Nords kommercielle selskab hedder HNG Midt-Nord Salg A/S, mens Naturgas Fyn har etableret det kommercielle selskab Statoil Gazelle i samarbejde med Statoil.

Nye muligheder
Naturgasforbrugerne har altså mulighed for at købe naturgas af såvel det forsyningspligtige selskab, der er knyttet til området, som af eventuelle andre naturgasleverandører, der byder sig til. Hjemmesiden www.gasmarked2004.dk giver et overblik over, hvilke naturgasleverandører, der opererer på det danske marked, og på gasprisguiden.dk kan private forbrugere sammenligne priser og se, hvilke leverandører der er i deres område.

Den enkelte naturgasforbruger har således fået nye muligheder med liberaliseringen. Er man imidlertid godt tilfreds med sit nuværende gasselskab, behøver man intet at foretage sig – den nuværende leverandør vil fortsat klare forsyningen på samme betingelser som hidtil.