Fri konkurrence på el i Danmark

Elmarkedet blev givet delvist frit pr. 1. januar 2003 og helt frit i begyndelsen af i år. Hermed har alle fået ret til frit at vælge blandt de energi-leverandører, som dækker det område, man bor i. – Men der er ikke mange penge at spare ved at skifte leverandør.

Det er kun dig selv, der kan vurdere, om det kan betale sig at skifte el-leverandør, og det kræver aktiv handling fra din side. De fleste forbrugere vil dog højst kunne spare et par hundrede kroner ved at skifte – vil man virkelig spare, skal man slukke for standby-apparaterne og lyset i rum, man ikke bruger.
Men der kan være andre forhold at tage hensyn til end den rå kWh-pris. Nogle vil gå efter prisen, mens andre kunder vil lægge mere vægt på service, rådgivning, miljøforhold osv.

Flere måder at købe strøm på
Hvordan din elregning ser ud, afhænger af udviklingen på markedet – en tvekamp mellem udbud og efterspørgsel. Der findes i praksis tre forskellige måder, du som forbruger kan handle strøm på. Du kan have en aftale, hvor det, du betaler, er baseret på den flydende pris på markedet plus et tillæg og måske et fast grundbeløb. Det er også muligt at købe strøm til en fastsat pris i en periode på eksempelvis tre år. Leverandøren tager så betaling for at tage risikoen ved at garantere samme pris.

Lille forskel på pris
De enkelte udbydere er som regel de traditionelle producenter af strøm, de regionale energiselskaber. De køber eller producerer selv den strøm, som de sælger videre til forbrugeren. Hovedparten af prisen pr. kWh er skatter og afgifter, så de enkelte selskaber kan ikke gøre meget ved prisen. Dertil kommer, at alle strømforhandlere er underlagt de samme internationale markeder. – Eksempelvis prissvingningerne på brænde, olie og børser som strømbørsen Nord Pool Spot

Vejr og årstider påvirker pris
Strømbørsen Nord Pool Spot blev oprettet i Norge i 1990, og siden da har markederne i Danmark, Sverige, Finland og andre dele af Europa koblet sig på. Børsen har gjort det muligt at etablere et strømmarked i Norden med fri konkurrence og den fleksibilitet, den medfører. Det norske vandkraftsystem er f.eks. helt afhængigt af årstiderne. Nogle måneder er der så rigt et overskud af vand, at der produceres meget mere strøm, end det norske marked selv kan bruge, og overskuddet eksporteres så til nabolandene; det betyder billig strøm i Danmark. I perioder med mindre regn er det så Norges tur til at importere strøm tilbage igen.

Frit elmarked udligner energiproblemer
Efter energikrisen i vinteren 2002/03 hævdede kritikere af strømbørsen i Norge, at den blev brugt til at eksportere strøm, til trods for at Norge havde underskud af strøm. Realiteten var, at svenskerne havde endnu større underskud end nordmændene og var villige til at betale mere for strømmen, en nordmændene selv ville. Da Norge senere manglede strøm, købte de det tilbage fra svenskerne. Et frit og åbent marked giver mere jævne priser og reducerer problemerne med energikriser. Et af målene med et frit energimarked er at gøre prisen på strøm så lav som muligt samt at reducere diskrimination af forskellige kunder. Desuden er målet, at produktion og distribution af elektricitet skal drives så effektivt som muligt.

Det koster el:

Hvis du bor i hus
En familie i et parcelhus uden elvarme betaler typisk 6.900 kr. om året for elektricitet. Det dækker over et elforbrug på ca. 4.100 kWh, en pris på 1,55 kr./kWh.

Hvis du bor i lejlighed
En lejlighed bruger noget mindre – typisk 2.000 kWh.

Elprisen består af fire hovedelementer:

• El – ca. 15 %
• Transport mv. – ca. 18 %
• Offentlige forpligtelser mv. – ca. 6 %
• Moms og afgifter – ca. 61 %

Sammenlign priser på: www.elpristavlen.dk