Global Symposium 2006

Siden de tre sektorer Global Technology, Global media & Entertainment og Global Telecommunications blev oprettet, udskilt af TCE for godt et år siden, er udviklingen gået stærk. Temaet for Ernst & Young Global Symposium, der blev afholdt i dagene 24.-26. september 2006 på Hotel Marriot i København, var netop, hvordan disse tre sektorer kan forsætte deres udvikling i takt med, at brancherne oplever en voldsom vækst og et hastigt udskilningsløb.

Ernst & Young står med en unik position over for de voksende teknologi-, medie- og telemarkeder. John Harley, der er vicechairman of Global Accounts, Industries and Business Development, tog i sin begejstrede indledning på det fælles Global Symposium for de tre sektorer denne hastige udvikling op:
“Vi er i øjeblikket market leaders på en række områder. På de områder har vi en know-how, som ikke findes andre steder på markedet, og der er absolut ingen grund til, at vi ikke kan ekspandere meget på disse felter. Vi går ikke efter at blive nummer 3 eller 2; vi har, hvad der skal til for blive nr. 1 på alle de felter, vi opererer. Det spørgsmål, vi skal stille os, er: hvordan udfører vi vores strategi, og hvordan får vi etableret os som market leaders? Det spørgsmål kan jeg ikke svare på, det er jeres opgave, jer der er ude blandt kunderne i forreste linje. Når I har svar, så meld tilbage i systemet, der vil være opbakning.”

Mangel på kompetencer
De helt konkrete mål for Ernst & Young på globalt plan blev ridset op: 60 pct. af omsætningen i prioritets accounts og 25 pct. af omsætningen i sekundære accounts ved udgangen af 2008. John Harley er opmærksom på, at det er store mål, men de er realistiske. Faktisk er de største barrierer for at nå målene inden for de tre teknologisektorer, at der mangler de rigtige folk, på det rigtige sted, det rigtige tidspunkt. Manglen på kvalificerede partnere og eksperter er allerede et problem i forhold til eksisterende kunder, påpeger John Harley. Derfor er det højt prioriteret at finde både interne og eksterne kandidater og få dem placeret de rigtige steder i organisationen.
”Vores virksomhed afhænger 100 pct. Af, at vi har de rette kompetencer,” sagde John Harley.

Massiv satsning på produktudvikling
John Harley spørger ofte folk i organisationen, hvad der skal til for at opnå market leadership inden for netop deres områder, og hans erfaring er, at det er et meget vanskeligt spørgsmål at svare på. – Og netop derfor valgte han at lægge ud med det på symposiet. Men det er ikke kun i frontlinjen, slaget skal slås. Ernst & Youngs board har bevilget store summer til produktudvikling inden for Technology, Media & Entertainment og Telecommunications. Faktisk er et sted mellem 80 og 100 mio. USD investeret direkte i vidensudvikling inden for disse sektorer sidste år, og John Harley lagde ikke skjul på, at disse sektorer fortsat vil have en meget høj ledelsesmæssig prioritet samt massiv finansiel opbakning, hvis der skulle vise sig nye, underprioriterede områder.

We need you
“For blot få år siden, i slutningen af halvfemserne, havde vi en meget dårlig penetration i sektorerne. Nu har vi SONY, Disney, Philips, Nokia, Siemens og mange andre. I disse brancher er vi rent faktisk markedsledende, og det skal naturligvis bruges til at øge markedsandele, at vi har en unik know-how på disse felter. Det er gennem thought leadership, vi for alvor har en chance for at differentiere os, men det kræver jeres feedback. We need you,” lød opfordringen fra John Harley, der takkede af og gav mikrofonerne videre til sektorlederne, der har det praktiske ansvar for at føre strategierne ud i livet.
De tre sektorledere indledte symposiet med en præsentation af hver deres sektorer og forretningsmodeller. Fælles for deres oplæg var, at de alle er dedikerede til samarbejde og vidensdeling.

Specialisering øger behov for samarbejde
Da vi mødte Steve Almassy, Global Technology Sector Leader, senere på symposiet, var hans besked:
“Mødet her er det sjette, vi holder i det, der engang var ICT-sektoren. Det, som gør det særlig vigtigt at holde disse symposier, er, at sektorerne er blevet opdelt. Opdeling har ledt til langt større fokus, men det betyder samtidig, at vi har et behov for at netværke med andre i organisationen, der arbejder i nærtliggende brancher. Symposiet er udført meget flot i år, det er meget velorganiseret. – Særligt set i lyset af, at det er det største symposium, vi har afholdt nogensinde, og vi vil helt sikkert fortsætte med traditionen fremover.”
Ud over de mange, personlige kontakter samt de mange paneldiskussioner og oplæg ledte symposiet op til en række opfølgende møder i dagene efter. Her skulle lederne af de største OCA accounts inden for symposiets sektorer til fælles strategimøde.

Ensartede services globalt
Global Symposium bød også på en gennemgang af den nyeste viden om Ernst & Youngs kunderelationer. Ifølge Steve Almassy var det gennemgående tema for Symposiet en forlængelese af teamet fra seneste årsrapport: Quality in everything we do. Og hvad betyder det så?
Ernts & Young har udviklet en ambitiøs plan, som samler kundepleje, vidensudvikling og markedsføring. Denne plan kalder John Harley the Consistent Global EY Client Experience. Målet er at præsentere Ernst & Youngs ydelser på samme måde på tværs af organisationen og globalt. På den måde vil en kunde uanset hvor i verden, han møder Ernst & Young, blive mødt med organisationens samlede viden og udbud af services.

Åbenhed i kunderelationerne
Vesa Tuomi, Gobal Client Service Partner, Nokia Corporation, siger:
“Vi skal ikke lægge skjul på, hvad vi gør. Vi er parate til at dele alt, hvad vi laver, fordi det kan bruges til at hjælpe på forståelsen for vores måder at håndtere komplekse accounts på. Både Nokia og Ericsson kender vores provenue, vores strategi, og derfor forstår de også, hvorfor de i et bestemt land pludselig skal møde en Global Client Service Partner, der kommer flyvende fra den anden side af jorden. Hvis vi var lukkede omkring vores egen strategi, ville vi ikke kunne forklare vores handlinger. – Ja, nu oplever jeg faktisk, at det er en fordel for de enkelte landes afdelinger, at jeg kommer flyvende til eksempelvis Texas og deltager i møder. Kunden bliver rent faktisk beæret over, at vi kommer langvejs fra, det signalerer, at vi tager kunden seriøst og kan hjælpe det lokale team. De store kunder i teknologibrancherne, som vi ikke havde for blot fem år siden, er naturligvis gode for firmaet økonomisk. Jeg tror, at der er en værdi, som er lige så meget værd, nemlig at de globale teknologivirksomheder driver vores udvikling. De er alt det, vi også gerne vil være: globale, dynamiske og profitable,” sagde Vesa Tuomi.