Global Symposium for Technology, Telecom & Entertainment

Allerede ni måneder før det netop afholdte Global Symposium begyndte forberedelserne til, hvad der skulle blive det største, globale møde for de tidligere ICT-sektorer nogensinde. Kravene til faciliteter for et internationalt møde over flere dage med næsten 300 besøgende fra hele verden er store, og Søren Strøm, medlem af den daglige ledelse, lægger ikke skjul på, at han ud over de gængse krav også ønskede at give gæsterne en speciel oplevelse i København. Det lykkedes ifølge deltagerne.

”Jeg har faktisk i flere år ønsket, at vi her i Danmark skulle afholde et større symposium, men af forskellige årsager har det ikke kunnet lade sig gøre tidligere. Da lejligheden bød sig, for at jeg kunne lægge billet ind på afholdelse af det første, globale Symposium for de tre sektorer, der tidligere hed ICT, slog jeg til,” siger Søren Strøm.

Opbygning af netværk
Søren Strøm har været hovedmanden og vært bag symposiet, der ikke kunne være gennemført uden et stort arbejde af manager Lone Vilstrup og direktionssekretær Alice Helen Klausen. De har begge arbejdet fuldtid på projektet i flere måneder.
Søren Strøm ser først og fremmest arrangementet som en mulighed for at udbygge netværk og lære af hinandens erfaringer.
”Vi har mange muligheder for at kommunikere med hinanden på tværs af grænser og kontinenter via forskellige netværk og fora. Det giver dog noget helt andet at kende sine medarbejdere personligt.”

Synergi mellem sektorer
Et af symposiets centrale temaer var netop netværk og synergi mellem de nyligt oprettede sektorers forskellige, fysiske placeringer. Ordet ”virtuel sektor” blev gentaget ofte og dækker over, at eksempelvis Telecom-sektoren ikke har noget fysisk center, hvor kompetencerne er samlet. Derimod er al viden og kompetencer samlet i én virtuel organisation, som er spredt over hele kloden, og som alle i sektoren har adgang til.

Globale services
Men hvorfor er det så vigtigt at have den samme tilgang til kunderne på de forskellige markeder?
”En stor del af vores arbejde er at strømline forretningsgange hos vores kunder, og det gør vi bedst ved at have et sæt services, som er ens globalt. – Simpelthen fordi vores kunder i disse sektorer er globalt funderede virksomheder. Derudover styrker det også vores organisation, at vores services er de samme overalt. Hver sektor har tilknyttet et videnscenter, som bygger på den samme tilgang til vores accounts, og det betyder, at uanset hvor vi løser en opgave, så vokser vores samlede know-how inden for sektoren som helhed. – Og kunderne kan forvente samme løsningsmodeller, uanset hvor deres organisation møder vores,” fortæller Søren Strøm.

Branding af den danske organisation
Denne tilgang til internationale kunder er interessant for alle – også i den danske organisation, fortæller Manager Lone Vilstrup. Beskeden fra symposiet har i høj grad været, at vi er en global organisation, som virkelig ønsker at samarbejde.
“Når vi holder et så stort arrangement, så er det med til at brande vores danske afdeling i udlandet, og på den måde kan vores danske medarbejdere opnå en generelt større, international berøringsflade. At vi opbygger internationale netværk betyder også, at vi kan benytte referencer fra den globale organisation, når vi står med en dansk kunde. Det er med til at skabe tillid, at vi i organisationen har brancherelavant erfaring,” siger hun.