Godt år for danskere, skidt for Danmark

Danskerne tror på sig selv, ikke på økonomien. Kun én ud af 10 danskere mener, at 1999 bliver et godt år for dansk økonomi. Men hovedparten mener, at det bliver nemmere at finde job, og at der kommer mere i lønningsposen i løbet af året.
Det viser en undersøgelse fra det europæiske statistikkontor, Eurostat, som netop har udsendt årets første samling undersøgelser, det såkaldte eurobarometer.
Den danske pessimisme overgås kun af belgiernes. Her mener 45 pct. af den voksne befolkning, at det går ned ad bakke med samfundsøkonomien.
Men belgiernes økonomi-skepsis er aftagende. Den danske er steget voldsomt siden sidste år.

STEMNINGEN VENDER

Mere end en fjerdedel af den danske befolkning er i det seneste år blevet overbevist om, at indeværende år vil gå hårdt ud over økonomien.
Sidste år mente de, at det enten ville gå bedre eller være det samme.
Kun 9 pct. mener, at økonomien vil få et skub i den rigtige retning i år.
Opgørelsen viser også, at især de helt unge, de arbejdsløse og EU-modstanderne frygter for samfundets økonomi.
Modsat er danskernes forventning til deres liv generelt og private økonomi. Her mener kun én af 10, at de får et dårligere liv i 1999, og 87 pct. er overbeviste om, at de vil få enten flere penge mellem hænderne eller samme beløb som sidste år.
“Det kan virke underligt, at folk mener, at det vil gå godt for dem selv, men skidt for samfundsøkonomien. Jeg tror, det skyldes, at virksomhederne står foran en økonomisk afmatning, fordi ordrebøgerne er tomme. Det er almindelig kendt og afspejles i undersøgelsen. På den anden side er det private forbrug på sit normale niveau, og derfor svarer folk nok positivt på deres forventninger til egen økonomi,” siger lektor Lise Lyck fra Handelshøjskolen i København.
Optimismen stiger også, når danskerne bliver spurgt om deres jobsituation. Mulighederne for at få et nyt arbejde, beholde eller avancere i det nuværende tippes også af danskerne til at være bedre end det europæiske gennemsnit.
En anden del af undersøgelsen har taget pulsen på europæernes forhold til EU. Et spørgsmål var: “Hvordan ville du reagere, hvis du fik at vide, at EU ville blive nedlagt i morgen?” 31 pct. af de spurgte danske svarede “ligeglade”, mens 22 pct. ville føle sig lettede. Langt de fleste danskere mener dog, at Danmark har tjent på EU-medlemskabet, og et flertal ønsker, at EU skal spille en større rolle i hverdagen.