Gratis varme med en varmepumpe

En varmepumpe henter gratis, vedvarende energi fra omgivelserne. Et effektivt varmepumpe-anlæg kan spare rigtig mange penge på varmekontoen og samtidig give et godt indeklima.

Varmepumper udnytter oplagret solenergi i omgivelserne. I kilowatt-timer får du mere varme ud, end den strøm, der bruges til at drive pumpen. Eksempelvis tilfører du 1 kWh strøm for at få pumpen til at køre og ender med at få 3 kWh varme til rumopvarmning og varmt vand. Forholdet varierer alt efter temperatur, og hvor god varmepumpen er. Test viser, at du sparer mellem 4500 og 9000 (norske) kroner om året på en varmepumpe – afhængig af type, klima, og hvor godt isoleret dit hus er.

Henter varme i undergrunden
Vandvarmepumper henter varme fra undergrunden, enten fra vand eller jord, og opvarmer vand, som opvarmer boligen via guldvarme eller radiatorer. Sådanne varmepumper er ofte de mest effektive, men også de dyreste. Varmepumpen kan endvidere bruges til opvarmning af brugsvand. Varmtvandsforbruget er næst efter opvarmningen den største energisluger i en bolig, og her falder varmepumpens egenskaber på et tørt sted.

Genindvinding af husets varme luft
En luftvarmepumpe kan ikke dække boligens varmtvandsbehov, og virkningsgraden varierer med udetemperaturen. Det til trods er luftvarmepumper dem, der sælges flest af. Grunden til det er, at de er billigere og egner sig til mange eksisterende boliger uden at kræve et vandbårent system til at sprede varmen ud i huset.
I forhold til en vandvarmepumpe er en luftvarmepumpe meget enklere at installere og koster meget mindre. Luftvarmepumpen sørger for filtrering og kan ”vendes” til aircondition om sommeren. Har man problemer med fugt i huset er en luft-til-luft en rigtig god idé.

Stor besparelse
Vand-vand: Af energiforbruget i en bolig regner vi med, at 50-60 pct. går til rumopvarmning og ca. 20 pct. til brugsvand. En rigtigt dimensioneret varmepumpe kan ifølge leverandørerne dække 75-90 pct. af det årlige energibehov til rumopvarmning og varmt vand.
Luft-luft: Hvor meget du sparer, afhænger af olieprisen, og hvor godt isoleret dit hus er. I et godt isoleret hus er andelen af det totale varmebehov, varmepumpen kan dække, størst. Men fordi olieudgifterne er lavere i et godt isoleret hus, er der færre penge at spare end i et dårligt isoleret hus.