Højesteret underkendt af EU-ret

Har en dansker ret til at tage på kursus på et feriested skattefrit? Højesteret mener nej, men EF-Domstolens generaladvokat mener, at dansk skattelov strider mod direktiverne om det indre marked og fri udveksling af tjenesteydelser. Professor i skatteret siger, at EU dermed får indflydelse på skatteretlige spørgsmål.

Landsskatteretten
I 1988 deltog revisor Bent Vestergaard i et skattekursus på Kreta. Rejsen kostede 5.516 kr. og Bent Vestergaard opgjorde udgiften som en del af driften i sit enkeltmandsfirma.
Landskatteretten afgjorde i 1993, at der var tale om en løntillæg til Bent Vestergaard, der så blev dømt til at betale skat af udgiften.
Rettens argument var, at rejsen havde et så turistmæssigt islæt, at kurset ikke kunne anses for at være fradragsberettiget.

Højesteret fulgte med
Sagen blev senere anket til højesteret, der kom til samme resultat, men Bent Vestergaard fandt, at EU-direktiverne om det indre marked kunne komme ham til gode. Hvis et kursus skal beskattes udelukkende, fordi det afholdes på et feriested, så vil det afholde mange fra at tage til udlandet på kursus, og i stedet foretrække et kursus i Danmark.
Både Bent Vestergaard og EU-Kommissionen påpeger, at reglerne for fri udveksling af tjenesteydelser både gælder for dem som modtager og tilbyder dem.

Blander sig i dansk skat
I dette tilfælde betyder de danske skatteregler, at danskere afskrækkes fra at købe tjenesteydelser i andre EU-lande på trods af, at de måske er billigere. EU-Kommissionen anfører, at den danske retspraksis betyder en forskellig retsstilling for EU-borgere alt efter, hvor i EU der handles, og det afskærer udenlandske virksomheder fra de danske kunder. Det er klart i strid med EUs målsætning om fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser.
Professor i skatteret Jan Pedersen ved Aarhus Universitet mener, at domstolens udlægning af sagen ikke er overraskende.
»Det er ikke første gang, at EF-Domstolen underkender Danmark, men det bemærkelsesværdige er, at det er Højesteret, der bliver underkendt i en skattesag. Skat er et emne, som EU ikke har indflydelse på. Alligevel viser sagen, at principperne for det indre marked kan have indflydelse på de enkelte landes skatteregler,« påpeger han.

Anbefaling der følges
Udtalelsen fra EF-Domstolens generaladvokat, Antonio Saggio, er en anbefaling til dommerne om hvordan de skal afslutte sagen.
Generaladvokatens anbefalinger bliver fulgt i 75 pct. af sagerne ved Domstolen.