HAKI leverer stillads til krævende opgave i Grønland

I 2003 begyndte et omfattende projekt med at etablere Grønlands største vandkraftværk mellem byerne Julianehåb og Narssaq i det sydlige Grønland. En af de store udfordringer var at føre højspændingskabler over tre dybe og kilometerbrede fjorde. Til den opgave kom HAKI-stilladser i brug.

Usædvanligt barske arbejdsvilkår gjorde udlægningen af ca. 70 km elkabler i Sydgrønland til noget af en bedrift for EnergiKonsortiet, der fik ordren på et komplet vandkraftværk. Nu er arbejdet næsten færdigt, og det nye vandkraftværk er parat til at levere strøm og varme til to af Sydgrønlands største byer, Julianehåb og Narssaq. Kapaciteten er sikret i mindst 30 år frem med det nye, højteknologiske kraftværk, der er bygget til at kunne fungere ubemandet via fjernstyring. For selve kabelføringen og elektrisk installation stod den finskejede koncern YIT.

Luftkabel på 3,6 kilometer
En af de største udfordringer for YIT var at spænde de strømførende kabler op over tre fjorde. Den bredeste fjord på 3,6 km, ca. tre gange længere end Lillebæltsbroen, satte både ingeniører, maskinel og mandskab på en hård prøve.
Over hver fjord skulle ophænges tre kabler I master der er placeret i 3-400 meters højde over vandet. Fremgangsmåden var at gøre kablet fast i masten på den ene side af fjorden og trække det over vandet på pontoner. Dernæst blev det trukket op til masten på den anden bred og spændt op. Dette krævede flere end 30 mands koordinerede arbejde samt et væld af specialudstyr – heriblandt HAKI-stilladskomponenter.

Teknologisk udfordring
”Det var virkelig hårde forhold. Det arktiske klima, og det at arbejdet foregår meget isoleret, gjorde opgaven besværlig,” siger projektleder Finn Nielsen fra YIT. Det lange spænd betyder, at de længste kabler vejer op mod 18 tons, og det giver et enormt tryk på de master, som holder kablerne svævende.
”Projektet var en udfordring af de kendte teknologier. Der er lavet tilsvarende spænd i Norge og Canada – og fra Sydeuropa har vi trukket på deres erfaringer med ophæng af skilifte, men det, vi har gjort i Grønland, er ekstremt på alle punkter samtidig.
Hver gang der mangler en lille bolt eller andet udstyr, så tager det mange dage at få det frem, og transporten foregår som regel med dyre helikoptere. Vi har også været nødt til at bruge professionelt klatreudstyr for at komme op ad bjergvæggene på fjordsiderne.”
– Men det var ikke de eneste udfordringer. Amerikanske krydstogtskibe skulle have uhindret adgang til fjordene under arbejdet, ligesom der skulle tages højde for drivende isbjerge, der uden videre kunne sprænge kablet, mens de flød i vandoverfladen. Desuden skulle de lokale fangeres både holdes væk. Det betød, at ophængningen af kablerne også var et logistisk kunststykke.

Tre platforme fra HAKI
I toppen af den mast, som kablet skulle spændes op i, var det nødvendigt at have en solid platform til mandskabet, og til denne opgave blev en stilladsløsning fra HAKI valgt. HAKI har tidligere samarbejdet med YIT, og derfor var valget nærliggende. HAKI leverede i alt tre platforme til projektet. På stilladsplatformen, der blev dimensioneret til at klare det arktiske klima og de hårde belastninger, skulle mandskabet modtage kablerne og sikre, at de på korrekt vis blev ledt over de hjul, som kablerne blev spændt op over.
Det usædvanligt krævende arbejde er foregået uden nogen arbejdsskader, og det samlede kraftværk inklusiv kabelføring bliver afleveret måneder før kontraktens deadline.