HAKI overdækker Kong Chr. X’s Bro i Sønderborg

Det var en hasteopgave, da Trekantens Stillads ApS fik til opgave at levere og opstille stillads til overdækningen af Kong Chr. X´s Bro. Broen skulle sandblæses og stå klar i løbet af to måneder til Dronningens besøg i Sønderborg.

Opgaven blev besværliggjort af, at trafikken ikke måtte forstyrres under stilladsarbejdet, og desuden kunne kraner ikke benyttes til opstillingen. Tidspresset og miljøkrav i forbindelse med det vanskelige arbejde med at sandblæse broens metalkonstruktion betød, at en fuldstændig overdækning var nødvendig. Derfor var det nye HAKITEC 750 system et oplagt valg.

Stilladsarbejde uafhængigt af vejret
”De nye typer overdækning, HAKI kan tilbyde, ses ofte som en ny udgift, og det gør, at det kan være svært at overbevise folk om, at det er en god løsning. Men flere og flere kan se fordelen i at kunne arbejde uafhængigt af vejret. Bygherrerne har mange opgaver, og de presses til stigende effektivitet, hvilket betyder, at de samtidig får brug for at kunne planlægge arbejdsgangene bedre. Det kan de med overdækkede stilladser, fordi der kan arbejdes på tidspunkter, hvor man tidligere måtte gå med hænderne i lommen. Det er et væsentligt konkurrenceparameter i en tid med både mangel på arbejdskraft og stor efterspørgsel i byggeriet,” siger salgskonsulent Erik Frederiksen fra HAKI.

Komplet design og planlægning
Stilladset til Kong Chr. X’s Bro blev designet i detaljer hos HAKI i Fredericia, som samtidig leverede en komplet fortegnelse over de mere end 2.000 enkeltdele, stilladset skulle bygges op af.
”Vi skal blot bruge dimensionerne på byggeriet, så kan vi fra kontoret i Fredericia levere komplette tegninger til hele opgaven,” fortæller Erik Frederiksen.
Selve opsætningen af stilladset tog 7 nætter. Spændet var på 13,5 meter.
Hans Christian, der ejer og er direktør i Trekantens Stillads ApS, siger:
”Vi havde mange overvejelser omkring, hvilket stillads vi skulle vælge. HAKI er jo ikke de billigste, men jeg kunne godt lide konceptet, særligt dragerne og sammenklipsningerne på overdækningen. Jeg har da også en forventning om, at vores kunder fremover vil efterspørge overdækning, fordi det simpelthen giver bedre byggeri. Man kan undgå vand- og frostskader og arbejdet med presenninger.”

Sikker opsætning på den halve tid
Fordelen ved opsætningen af HAKIs overdækning er ifølge Erik Frederiksen, at hele arbejdet kan gøres nedefra. Man skal således hverken op at kravle på ”taget” eller benytte kran. I forbindelse med større arbejder på ensartede byggerier kan overdækningen flyttes – enten gradvist efterhånden som arbejder skrider frem på HAKI Trak skinnen – eller ved hjælp af kran fra bygning til bygning. På den måde kan tidskrævende genopstilling spares. Erik Frederiksen, der har en fortid som stilladsopsætter, anslår, at HAKIs senest udviklede overdækningsløsninger kan sættes op på den halve tid, af hvad bygherrer normalt regner med.
Overdækningen HAKITEC 750 system har derudover en række detaljer, som gør håndtering både nem og sikker. Eksempelvis trækkes overseglet let på med snoretræk indefra, og overdækningens hældning kan justeres efter behov.

Billeder og billedtekster:

1. Chr.X Bro 003 udefra broen helt dækket.jpg:
Chr. X’s Bro var i to måneder dækket helt ind i et stillads leveret af HAKI i forbindelse med en omfattende renovering. Opgaven er et godt eksempel på fleksibiliteten i HAKIs overdækningssystem.

2. Chr.X Bro 016 indefra toppen af brobue.jpg:
Broens bærende stålbuer er godt slidte efter mere end 75 års brug. Med overdækning kan håndværkerne arbejde som planlagt på trods af vind og vejr.

3. Chr.X Bro 021 overdækning på hjul.jpg
Detalje fra overdækningen: Hjulene på oversiderne af overdækningen gør, at opsætningen kan foretages i etaper, der ”skydes af sted”, når de er færdige. Inddækningen af broen blev klaret af 3-4 mand.