HK på vildspor i overvågningssag

Frygt for et overvågningssamfund har intet med privat efterforskning af gøre.

HK/Handel lægger op til nye retningslinier og en lovændring, der skal mindske overvågning på arbejdspladserne. I HK´s begrundelse nævnes den øgede brug af private efterforskningsbureauer på arbejdsmarkedet. Det er SES´s – Samarbejdende Erhvervs-efterforskere og Sikkerhedskonsulenter – utvetydige holdning, at der skal stilles en række offentlige minimumskrav for drift af efterforskningsvirksomhed.
Vi har behov for at kunne dokumentere vores integritet og seriøsitet. – Også i forhold til branchens brodne kar, som gentagne gange i pressen har bevist deres ikke-professionelle tilgang til opgaverne. Dette er til skade for SES.
Men når HK melder ud, at der skal ryddes op og laves nye regler, så handler det ikke om, at der mangler et juridisk grundlag for efterforskningsarbejde.
Dette grundlag eksisterer.
Alle SES-medlemmer er autoriseret af Rigspolitichefen under Loven om Vagtselskaber. Vi har autorisation til at overvåge medarbejde elektronisk efter gensidig overenskomst med arbejdsgiveren. Det er vigtigt at understrege at disse opgaver bliver udført på baggrund af en bestyrket mistanke hos arbejdsgiveren. Som regel fører vores dokumentation til afskedigelser.
Der er altså ikke tale om rutinemæssig overvågning, men typisk om en arbejdsgivers sidste mulighed for vished om en medarbejders svindel. Disse sager har Politiet som regel ikke ressourcer til at efterforske.
At HK/Handel har overset, at der eksisterer et juridisk grundlag og etiske retningslinier for vores arbejde og desværre har været i kontakt med nogle udygtige og ikke-autoriserede privatdetektiver, er beklageligt. -Men det skal ikke føre til en hetz mod den autoriserede del af branchen, som arbejder professionelt og på et lovformeligt grundlag.

SES – Samarbejdende
Erhvervsefterforskere og Sikkerhedskonsulenter.
Se i øvrig www.ses-skandinavien.dk