Indsats mod vækstfremmere

Dansk landbrug vil nu med samvittigheden i orden eksportere det danske frivillige forbud mod vækstfremmere til resten af EU. Både fødevareminister Henrik Dam Kristensen (S) og præsidenten for De danske Landboforeninger, Peter Gæmelke, har taget emnet op i europæisk sammenhæng i forlængelse af sidste uges danske aftale om totalstop for brugen af vækstfremmere inden udgangen af 1999.
Finland bakker op, og i Holland vil regeringen i næste uge fremlægge et forslag om udfasning af de vækstfremmende antibiotika. De vil i første omgang lave et frivilligt stop for brugen af vækstfremmere til slagtesvin som i Danmark, men slagtesvinene skal snart følge efter.
“Målet er et europæisk forbud,” udtaler Peter Gæmelke. Da han sagde det samme til sine europæiske kolleger for et par dage siden, var der megen skepsis: “Mange lande mente ikke, der var mening i, at landbrugets egne organisationer skal kæmpe for et forbud, når vækstfremmerne er lovlige midler. Men vi fik åbnet en vigtig diskussion,” siger han.
EU-Kommissionen har netop nedsat en videnskabelig arbejdsgruppe bestående af eksperter på fødevarer, pesticider og foderstoffer. De mødes om et par uger for at lave anbefalinger til lovforslag om vækstfremmere. Deres arbejde ventes at være færdigt om et halvt år.
“Hvis den politiske vilje til den tid er for et generelt forbud mod vækstfremmere, og det tror vi på, så kan det gå stærkt,” mener Lars Hvidtfeldt fra Landbrugsraadets Bruxelleskontor.