Industriautomatisering med potentiale til udvidelse

Et nært samarbejde mellem parterne Kelsen A/S, Louis Poulsen Industri & Automation og Soft & Teknik har dannet grundlag for en avanceret automatisering af de centrale anlæg til håndtering af dejmasse hos Kelsen A/S´ bageri i Nørre Snede. Anlægget har med sin teknologiske åbenhed og brugervenlighed skabt basis for yderligere automatisering og effektivisering hos Skandinaviens største producent af småkager og kiks.

Da Kelsen A/S skulle finde leverandør af tavler, hardware, programmering og komponentskabe til automatiseringen, var det væsentligt, at kvaliteten skulle være på et højt niveau, samt at det samlede system skulle have en åben arkitektur. Soft & Teknik blev valgt som leverandør, både fordi virksomheden tidligere har leveret industriel automatisering til Kelsen A/S, og fordi Soft & Teknik yder en omfattende dokumentation på industrianlæg bygget med komponenter fra Louis Poulsen Industri & Automation. Samtidig holdt den samlede løsning fra Soft & Teknik sig inden for det budget, som direktionen i Kelsen A/S på forhånd havde opstillet.

Dokumentation og certificering
Direktør i Soft & Teknik, Jens Christian Kristiansen, der er Louis Poulsen Industri & Automation System Partner siger:
”Vi sætter en ære i at levere en løsning, som lever op til de højeste standarder. Det gør vi blandt andet ved altid at sikre, at vores del af et større industrianlæg kan indgå i en samlet CE-certificering. I den proces er komponenter fra Louis Poulsen Industri & Automation en god hjælp. Desuden følger vi branchen best practices eksempelvis ved at nummerere alle komponenter og ledninger, så der aldrig kan opstå tvivl om anlæggets korrekte opbygning. Det er vigtigt for os aldrig at gå på kompromis med kvaliteten, og det betyder i nogle tilfælde, at vores løsninger og komponenter ikke umiddelbart er konkurrencedygtige, men på langt sigt vil vores måde at gøre tingene på være et aktiv. Blandt andet i forbindelse med skalering af industrianlæg.”

Dimensioneret til yderligere integration
Et eksempel på dette er det valgte komponentskab. Det er overdimensioneret i forhold til den konkrete automatiseringsprocess, hvilket giver mulighed for at udvide. Samtidigt giver det overblik, fordi pladsen gør, at komponenterne kan placeret systematisk og logisk i forhold til funktion. På den måde sikres også, at en utilsigtet ”knopskydning”, som kan resultere i et uoverskueligt anlæg for fremtidige medarbejdere og leverandører ikke finder sted.
Et andet eksempel på skaleringsmulighederne er valget af komponenter, som Ethernet, der sætter anlægget i stand til at blive styret og overvåget. Denne mulighed er i øjeblikket ikke taget i anvendelse, men vil i forbindelse med yderligere automatisering umiddelbart kunne sætte dejhåndteringen ind i en større kæde af processer, som kan styres fra centralt hold. Det betyder, at løsningen er fremtidssikret, fordi den er forberedt på integration med det nærliggende industrielle miljø.
Det længere perspektiv i den måde at opbygge delsystemer på er, at man aldrig havner i teknologiske blindgyder, men for hver trin opnår en højere grad af integration og digitalisering.

Arbejdsmiljø hånd i hånd med effektivisering
Disse argumenter betød, at Kelsen A/S valgte løsningen fra Soft & Teknik. I første omgang var ombygningen af anlægget til dejhåndtering baseret på hensynet til arbejdsmiljø og deraf følgende effektivisering i form af besparelse på arbejdskraft. -Men mulighederne i at benytte et skalerbart industrianlæg med nyeste komponenter gjorde, at en mere omfattende løsning blev valgt. Blandt andet forelagde Soft & Teknik muligheden for at benytte en profibus laserstyret afstandsmåler til robotkranen, der fører dejblandinger til de rette forme – igen en dyrere løsning, som Kelsen A/S ikke på forhånd havde regnet med, men som viser sig at løse flere problemer og samtidig øger driftssikkerheden.
Implementeringen af de nye anlæg tog fra start til slut under et halv år. Kurt Jensen, der er værkstedsleder hos Kelsen, har truffet den endelige beslutning om valget af anlægget og dets komponenter. Han siger:
”Anlægget virker helt efter hensigten. Det har nu kørt i ca. en måned, og efter nogle dage med indstillinger og indkøring fungerer det præcist, som vi have håbet.”

Faktaboks
Om anlægget:
Kran med intelligent styring
Tidligere skulle medarbejdere hos Kelsen manuelt skubbet de tunge vogne med færdigblandet dej fra røremaskinerne over til en række tragte i gulvet, hvor dejen blev tippet ned i forme. Denne arbejdsproces var både fysisk hård, mandskabskrævende og potentielt farlig. Særligt arbejdet med at tippe vognene var besværligt. Løsningen på problemet blev en højteknologisk kran med intelligent styring af en længere række arbejdsgange. Nu skal medarbejderne blot føre vognen hen til kranen og på operatørpanelet (HMI panel MAC E700), som er leveret af Louis Poulsen Industri & Automation), indtaste, hvor dejen skal hen. HMI-panelet er via Ethernet koblet sammen med en PLC i et komponentskab, som er placeret i den modsatte end af fabrikshallen. Her begynder en række processor nu at dirigere kranen til først at tjekke, via inputs fra laserfølere, om området er clearet for personel og derefter til at gribe fat, hæve og flytte dejen til den indtastede produktionslinie. En meget præcis afstandsmåling med lasere sætter kranen til hele tiden at kunne korrigere sine bevægelser. Den mekaniske proces foregår glidende takket være et sæt frekvensomformere, der, aktiveret af PLC´en, starter og afslutter enhver bevægelse med blød acceleration, som desuden minimerer slid. Hele processen sættes i værk ved ét enkelt tryk på en knap af den ansvarlige medarbejder, og samtlige data kan udveksles frit via netværk. Eksempelvis kan modem uden videre tilsluttes, så anlægget vil kunne overvåges eller serviceres fra Kelsens hovedkontor i København eller eksterne serviceleverandører.

Faktaboks
Om Kelsen:
6.000 småkager i minuttet
Kelsen bagerier har en omfattende automatiseret produktion, der kører i døgndrift. Produktionsarealet udgør i alt 70.000 m2, og ca. 800 medarbejdere er beskæftiget på de 34 produktionslinier. Kelsen er ordreproducerende, og dette medfører, at bemandingen øges med
et par hundrede produktionsmedarbejdere i højsæsonen, som løber fra april/maj til december. Hvert produktionssted har sit eget udviklings- og testbageri. Den årlige kapacitet er på ca. 100.000 tons småkager og kiks, hvoraf ca. 40 pct. sælges til hjemmemarkedet og de øvrige skandinaviske lande, mens 60 pct. eksporteres til resten af verden. Den samlede omsætning gør Kelsen til en betydelig international udbyder og Skandinaviens største inden for sit felt.