Internetannoncering smelter sammen med IP-tv og -radio

Målrettet annoncering, som den kendes fra Internettet, breder sig nu til IP-tv og –radio. Danske adServing International, der bliver børsnoteret på First North i juni 2007, har udviklet et unikt reklamesystem, som sikrer maksimal eksponering på tværs af digitale platforme. Det giver billigere annoncering og præcis fokusering – helt ned på individniveau.

Den voldsomme vækst i reklamemarkedet på Internettet spreder sig nu videre til markedet for IP-tv og IP-radio. adServing International A/S har udviklet et unikt system, som målretter annoncering i et hidtil uset omfang. Systemet giver helt nye muligheder for at tilrettelægge reklamekampagner gennem intelligent tracking af eksponering på tværs af platformene: tv, radio og internet.
”Digital markedsføring tager nu et stort skridt fremad. IP-tv og IP-radio vil fremover afvikle reklameblokke med moderne værktøjer og ikke i statiske reklameblokke, som man traditionelt har benyttet,” siger administrerende direktør Jesper Møller fra adServing International A/S.

Individuel annoncering – på tværs af medier

Traditionelt har man skullet gentage reklameblokkene mange gange for at opnå en garanteret dækning inden for en målgruppe – og dét koster. Fremover kan annoncøren målrette reklameblokkene, som man kender det på webmedier. Det betyder, at rentabiliteten øges væsentligt inden for reklameafvikling på internet og digitalt tv og radio.
”– Og det er kun begyndelsen. Vi vil se en sammensmeltning af reklameafviklingen mellem de forskellige medier tv, radio og web. Bruger man det samme annonceafviklingssystem kan man styre, hvor mange gange en reklame skal vises for den enkelte bruger på tværs af medierne. På den måde vil annoncering følge den enkelte person gennem dagen på tværs af forskellige medier,” fortæller Jesper Møller.

Teknologien er parat til digital broadcasting
Teknologien er parat, og nu venter adServing International A/S kun på, at medieorganisationerne internationalt implementerer digital broadcasting, som integrerer alle medietyper på samme digitale flade. adServing International A/S forventer, at man inden for få år vil se virksomhedens agenter servicere både internetmedier, radio og tv på samme system.

adServing International A/S servicerer gennem sine agenter digitale medier med annoncesystemer og følgeservices. Virksomheden annoncerede for nyligt sin entré på OMX First North. Introduktionen finder sted i juni 2007.