Internettet bliver tre-dimensionelt

Alt kommer efterhånden på Internettet. Personer, virksomheder, byer osv., men for det meste foregår det kun på en flade, der er helt plan. En arkitekt fra Århus giver et friskt bud på, hvordan fremtidens net kan komme til at se ud ved at blande kendte teknologier og udvikle nye teknologier.

Der er taget mange initiativer til at udnytte nettets muligheder for at give brugeren en oplevelse af et tre-dimesionelt rum. Men de har for det meste været besværlige at bruge, eller indholdet har været af dårlig kvalitet på de sites, som har tilbudt servicen. Derfor er der aldrig rigtigt kommet gang i udviklingen. Der er områder, hvor 3D egner sig særligt godt til nettet. Det er indenfor turisme eller i andre tilfælde, hvor et fysisk område eller landskab skal beskrives.
En af de store byrder for e-handel er, at man ikke kan prøve sine sko, inden man klikker på ”køb” i en online-butik, og forbrugerne vil prøve eller røre ved varerne, inden de køber. Undtagelserne er charterrejser og mange andre forskellige former for turisme. Her er det af gode grunde umuligt at lade kunden tage en prøverejse, inden handelen bliver afsluttet.

Mere end panoramabilleder
Peter Boldsen, der ejer og driver Boldsen Industriel Design, har udviklet systemerne GolfWalk og WebWalk. De er begge en videreudvikling af de 3D-billeder, som kendes fra eksempelvis ejendomsmæglernes online-præsentationer af boliger.
I sin browser kan man se et billede, men man kan med musen manipulere med det, så man kan se op, ned og hele vejen rundt. WebWalk.dk indeholder således det meste af Århus centrum, og man kan klikke sig rundt i byen fra det ene panoramabillede til det andet.
Der sker virkelig noget med brugeroplevelsen, når man går fra 2D til 3D. Tænk hvis man kunne surfe på nettet på samme måde, som når man spiller 3D-shooterspil? Det ville være som forskellen på Hjerterfri og HalfLife. Det er en stor vision og netop den udvikling, Peter Boldsen er på forkant med.

Kun for bredbånd
”Vi prøver hele tiden at gå til grænsen af, hvad der muligt. Mange af de ting, vi laver, ses ikke andre steder. Det skyldes både, at det software, vi benytter, endnu ikke er ordentligt udviklet, og at vores løsninger er relativt tunge,” siger Peter Boldsen til PC-Planet. Hans virksomhed har valgt at se stort på brugere med 56k-modems. I stedet vil han udnytte bredbåndets muligheder til grænsen.
”Internettet var i begyndelsen kun indrettet til tekstsøgning, og resultatet var tekst. Senere kom tekstsøgning med multimedielle resultater, og sådan har det været i snart ti år. På et tidspunkt, når båndbredden gør, at man kan komme op over en vis hastighed, vil meget mere blive grafisk. Et eksempel er vores WebWalk, der viser Århus midtby. Her kan man søge ved at klikke sig rundt i billederne,” siger han. Det er en stor fordel, fordi det passer meget bedre til den måde, mennesker orienterer sig på. Vi er skabt til at orientere os efter visuelle indtryk og ikke efter tekst.
”Et andet eksempel kan være de golfbaner, vi har lagt på nettet under www.golfwalk.com. Normalt er golfklubbers websites fyldt med tal og scores, men det er jo ikke dem, man overvejer, når man står ude på banen og skal til at slå. Her bruger man sin intuition og viden om spillet. Det kan vi overføre til Internettet ved at benytte forskellige grafiske redskaber,” siger Peter Boldsen.

Som at være der selv
Det er også grunden til, at banerne er bygget op af fotos taget på stedet og ikke er lavet i et kunstigt virtuelt miljø, som banerne i golfsimulatorer og andre spil.
Århus Golf Club, der for nylig blev præsenteret for den færdige virtuelle bane, kan også se helt nye muligheder. Klubben overvejer i øjeblikket, hvordan den virtuelle golfbane kan komme deres spillere til gode. Ulla Bai Høllund, der er bestyrelsesmedlem og webmaster for Aarhus Golf Club, er meget interesseret.
”Det jeg har set er suverænt. Det er virkelig vores bane, man ser på nettet, og man danner sig nemt et overblik over faremomenter. Man kan se og opleve alle detaljer.”
Ulla Bai Høllund håber på, at GolfWalk vil kunne lokke flere spillere til banen og give banens elitespillere en avanceret udvidet service.

Nyeste muligheder
De nye tiltag, som Boldsen Industriel Design for tiden arbejder med, er at koble panoramabillederne sammen med video, tekst og lyd. Det er muligt at lægge en video ind et bestemt sted i et panoramabillede og sætte lyd på, der benytter stereoeffekter alt efter, hvor man befinder sig i det virtuelle billede. Hvis man zoomer ind på et sted, hvor der er en lydkilde, så bliver lyden kraftigere. Det er også muligt, at lave overgangen mellem de enkelte panoramabilleder flydende, så man ikke bare klikker sig fra det ene sted til det andet, men nærmest flyder gennem landskabet. Det er også muligt at lade elementer fra panoramabillederne linke til andre websites, inkøbskurv og meget andet.

Ingen kompromisser
For at kunne lægge alle disse medietyper sammen har Boldsen Industriel Design valgt at benytte QuickTime. Det er et lille plug-in, som brugeren skal hente til sin computer for at kunne se grafikken og høre lyden. De to mest brugte plug-ins, Windows Mediaplayer og Realplayer, kan kun vise en medietype af gangen. QuickTime kan derimod arbejde med flere lag medier på en gang. Ulempen er, at QuickTime ikke er så udbredt, men det er det eneste redskab, som kan klare opgaven i øjeblikket. På den anden side er det endnu et eksempel på, at der ikke er plads til at gå på kompromis med teknologien, når helt nye elementer skal spille sammen på nettet.
”Det er vigtigt at gøre forarbejdet og ikke begrænse sig til de udbredte standarder. Behovet for nyt indhold til Internettet vil opstå i meget stor stil, når båndbredden er til det. Alle de udviklere, der arbejder med traditionelle websites, vil komme til at mangle indhold og nye muligheder, fordi der indtil videre kun er et lille community, på globalt plan, der arbejder med de her ting,” siger Peter Boldsen.

Begejstrede brugere
Baglandet, som skal købe retten til at bruge Peter Boldsens virtuelle verdener, er begejstret. Både turistmyndigheder, golfbaner og forretningsdrivende udtaler sig rosende om produkterne.
”Det tager omkring en måned at producere eksempelvis en hel golfbane. Vi skal være flere til det, og udstyret er meget dyrt. En bane med 18 huller på nettet kommer til at koste omkring fra 90-100.000 kr., siger han. Men Peter Boldsen er ikke så bekymret for, om folk skal synes, at det er for dyrt. Der er nemlig kun et par konkurrenter i hele verden, og de tager næsten ti gange så meget for deres ydelser.

Ikke kun golf og byer
Fremtiden er noget af en hemmelighed for offentligheden, men det kan afsløres, at Boldsen Industriel Design arbejder med at visualisere både så små ting, at panoramabillederne skal tages gennem mikroskop og de helt store, som laves af kameraerne i NASA´ satelitter.
”Det er i øjeblikket kunderne, der sætter grænsen for, hvad vi fokuserer. Udviklingen er meget dyr og tager lang tid, men alt kan lade sig gøre, bare der er nogen til at betale for det,” lyder det fra Boldsen Industriel Design. -Men præcis hvilke ting, der arbejdes på, snakker man ikke for meget om. Der er konkurrenter på markedet, og udviklingen begynder måske at gå stærkt på et tidspunkt.

Se mere på:
www.golfwalk.com
www.webwalk.dk

Tip:
Lav dit eget panoramabillede til nettet
Det er ikke så svært at lave et panoramabillede, hvis man har et digitalt kamera eller en scanner. Billedet kan drejes 360 grader rundt og uden videre lægges på nettet. Denne lille guide viser, hvordan man gør.

Der skal bruges:
1. Et digitalt kamera eller et normalt kamera med scanner.
2. Et panorama-program. Hent det fra www.download.com, søg efter ”panorama”. Vælg eksempelvis Ulead COOL 360, der er en gratis trial-version, som også kan hentes fra www.ulead.com/cool360/
3. En viewer, det er normalt QuickTime, der kan hentes gratis fra www.quicktime.com

• Først og fremmest skal man vælge sit motiv. Det kan være en opgave at finde noget, der er velegnet, men prøv med en udsigt eller et værelse i første omgang.

• Husk at tage billederne på højkant, det kaldes også højformat. Det giver et bedre og mere skarpt resultat.

• Panoramabilledet er bygget op af flere små normale billeder. Så det er bare med at tage det første billede, vende sig en anelse og tage et til, indtil man er nået hele vejen rundt. En typisk fejl er, at man ikke laver nok overlap mellem de enkelte billeder.

• Gå efter 50 pct. overlap. Panorama-softwaren, som vi snart kommer til, bruger overlappet til at lave overgangen mellem billederne glidende. Med et normalt 35 mm objektiv bliver det til ca. 18 billeder.

• Pas på med auto-blænde. Lyset er aldrig det samme hele vejen rundt. Et moderne kamera tager automatisk højde for, at der kan være meget lys ved at blænde ned – eller omvendt. Det betyder, at de enkelte billeder vil vise eksempelvis himlen med forskellig lysstyrke. Slå autoblænden fra, hvis dit kamera kan – ellers må det ordnes af computeren bagefter.

• Når billederne er på computeren, skal de først komprimeres. 18 billeder direkte fra kameraet fylder mere, end de fleste internetopkoblinger kan klare. Hvis de ikke er taget i lav opløsning, så komprimer dem i et billedbehandlingsprogram. -Det er igen den gamle diskussion om opløsning kontra download-tid…

• Herefter skal billederne ”stitches”. Det betyder, at de bliver lagt sammen i en lang strimmel. For at gøre det, skal du bruge panorama-programmet. Programmet Ulead COOL 360 gør det faktisk automatisk, men giver mulighed for, at man kan ændre på kontrast og klippe billederne til, hvis man ikke tog dem i præcis samme højde (Det er faktisk umuligt, hvis man laver panoramabilleder uden et fotostativ)

• Nu skal filen bare gemmes. Det er som regel i quicktime-formatet, så derfor er det godt at have et quiktime-pluginn installeret (hent det fra www.quicktime.com). Hvis en netsurfer kommer forbi din hjemmeside, men ikke har QuickTime, så vil vedkommende blive spurgt, om det automatisk skal installeres på computeren. Fordelen ved den nye QuikTime-afspiller er, at den tillader brugeren at se panoramabilledet i dårlig opløsning, mens det bliver downloadet i den endelige opløsning.