Investering i vækstmarkeder

Antallet af muligheder for at investere stiger eksplosivt. For private investorer kan det være svært at danne sig overblik over brancher, geografiske områder, og hvilke typer virksomheder, der netop nu besidder det vækstpotentiale, som gør dem til interessante investeringsobjekter. Vi har spurgt i investeringsforeningerne om, hvor de mener tingene sker lige nu, og hvordan man bør forholde sig til risikoen på de lokkende vækstmarkeder.

Verdensøkonomien stormer derudaf, og derfor kan det være lukrativt at investere sine midler i vækstmarkederne. For den private investor har der aldrig været så mange muligheder for at investere i vækstmarkederne via investeringsforeningernes porteføljer.

To typer af vækstmarkeder
De væsentligste vækstmarkeder netop nu er ifølge afdelingsdirektør Niels Skovvart, chef for investeringsafdelingen i Sydinvest, lokaliseret i Kina, Brasilien, Afrika og Mellemøsten. Vækstmarkeder findes i to former. Den ene er baseret på øget efterspørgsel som følge af udviklingen i kundebehov. Udviklingen inden for it, farmaci og fritidsprodukter er eksempler herpå. Den anden tager udgangspunkt i udbudssiden, hvor udviklingen i en række parametre er befordrende for væksten. Disse vækstmarkeder er kendetegnet ved at der er en gunstig udvikling i arbejdsstyrken, og at der samtidig er kapital til stede. Det teknologiske stade er samtidig ofte lavt, således at økonomierne hurtigt kan opleve en catchup-effekt, som bringer økonomierne på teknologisk omgangshøjde med de mere modne markeder.
”Når man investerer i disse områder er det vigtigt at man hele tiden forholder sig kritisk og ikke er ensidig i sin investeringsportefølje. Vi gør det ved både at vurdere markederne kvantitativt og kvalitativt. Det betyder, at vi udover at se på facts og tal også lægger vægt på en generel viden om samspillet mellem hurtigtvoksende økonomier. Gør man det kan en investering i vækstmarkeder være god og langsigtet investering,” siger Niels Skovvart.

Spred investeringen
Michael Albrechtslund, direktør for Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S råder også til at man ikke fokuserer på én bestemt branche i én bestemt region. Det kan se helt forrygende ud lige nu, men de faktorer, som understøtter denne vækst er typisk meget ustabile. Skal der investeres i vækstmarkederne skal risikoen spredes over både branche og enkelte nationer.
”Vi har set, at nogle porteføljer, eksempelvis i tyrkiske aktier, kan falde med op til 70 pct. på meget kort tid. De investorer, der har investeret 100 kr. i disse porteføljer, sidder nu tilbage med 30 kr., som skal stige med flere hundrede pct. for bare at komme tilbage til udgangspunktet. Sagen er, at hvis man først ryger ned, så er der meget lang vej tilbage,” siger Michael Albrechtslund.
Han anbefaler derfor, at man ikke kigger på den aktuelle vækst her og nu, men foretager en længeresigtet analyse af hele brancher. Terrorangrebet 11. september i USA ramte en række brancher meget hårdt, herunder hotelbranchen globalt, hvis aktiekurser blev ramt af markedets mistillid. I sådan et tilfælde må man gå ind og analysere om de kursfald skyldes forbigående hændelser, eller om det er vedvarende påvirkninger. Hvis de er forbigående, så kan en investering vise sig at være en god forretning.

Kedelige brancher er gode på længere sigt
Et andet eksempel er bilindustrien. Den har i Europa og særligt Tyskland været presset, men analyser af hvorfor, det har været sådan, viser, ifølge Michael Albrechtslund, at det skyldes fænomener, som egentlig ikke har noget med selve bilindustrien at gøre. Det langsigtede perspektiv i denne industri er, at folk vil blive ved med at købe biler, og denne industri har vist sig at kunne klare store kriser historisk set. – Derfor er det en interessant investering, mener Michael Albrechtslund, men investerer man først når konjunkturerne er på vej op igen, så kan man meget vel allerede være bagud i forhold til de langsigtede investorer, der har været med gennem de mere “kedelige” perioder.

Hvad skaber væksten?
Når man investerer i vækstmarkeder i eksempelvis Asien, så er det væsentligt, at man opbygger en portefølje, som afspejler de underliggende mekanismer i regionen, der skaber væksten.
Hvis man blot investerer i den hurtigste branche i en region, så risikerer man at branchen springer til en anden region hvor omkostningerne er lavere. Det ser vi med landene i Østasien, hvor produktionen flytter med stor hast fra det ene til det andet land så snart kombinationen af den rette infrastruktur og laveste omkostninger er til stede.

Vækstmarkeder netop nu:

Kina
Kina stormer derudaf og bliver kaldt ”verdens værksted”. Arbejdskraften er billig, det bliver nemmere at investere i landet og vidensniveauet stiger hastigt.

Afrika
Ud af de 20 hurtigstvoksende økonomier i verden er de syv afrikanske. Væksten skyldes både, at startniveauet for de afrikanske lande er meget lavt – der skal ikke meget til for at opnå høj vækst. Sydafrika står for en stor del af væksten, men også lande som eksempelvis Angola med store naturressourcer som olie og gas, er interessante. Det er i høj grad Kinas behov for råstoffer, som understøtter væksten i Afrika. Ifølge Niels Skovvart fra Sydinvest er Kinas samhandel med Afrika større end EUs.

Latinamerika
Udviklingen i Latinamerika drives af Brasilien, hvor renten er lav og forventes at blive sænket yderligere. Kinas efterspørgsel er også her til dels med til at opretholde en høj vækst.

Mellemøsten
Mellemøsten besidder trods konflikter store vækstpotentialer. Ca. 70 pct. af verdens kendte oliereserver findes i Mellemøsten, og disse indtægter bliver investeret i området. Det er lokomotivet for vækst i regionen.