IT-systemet til rådgivende virksomheder

Ingeniører, revisorer, konsulenter og kreative har nu fået deres eget ERP-system. Løsningen, der er udviklet af Naviators, bygger på velkendte komponenter fra Navision og tilbyder overlegne funktioner til administration af tid og projekter i moderne virksomheder.

En af de største udfordringer for virksomheder, der arbejder projektorienteret og lever af at fakturere timer, er at planlægge, optimere og holde styr på timeforbruget. Traditionelle økonomisystemer har kun i begrænset omfang adresseret disse behov, men det laver virksomheden Naviators om på. Naviators har ud fra de grundlæggende byggesten i Navisions ERP-system udviklet et modul, N|add TimeManagement, som dækker registreringsbehovene hos en række vækstbrancher.

Nye muligheder for optimering med IT
”Udfordringen for de brancher, vi henvender os til, er netop primært at styre tid og projekter. Med vores løsning får de muligheder for at optimere og overvåge virksomheden på måder, som ikke tidligere har været på markedet,” siger Mads Kongstad, der er partner i Naviators.
”Det bliver i stigende grad nødvendigt for vores kunder at fokusere på, hvordan virksomhedens ressourcer performer – eller sagt på en anden måde: Hvad tjener vi penge på? – hvem gør det og hvornår?”

Nemmere administration af løn og tid
En af de store fordele ved N|add TimeManagement er, at tidsstyring og økonomi håndteres samme sted. Med N|add TimeManagement får alle medarbejdere mulighed for selv at foretage registrering af deres eget timeforbrug. Dette kan gøres enten direkte i Navision eller fra et brugervenligt browserbaseret interface. Sådan skabes der sikkerhed for, at tiden udnyttes bedst muligt, og at kunderne faktureres korrekt. Kunderne har faktisk mulighed for at få adgang til systemet og se udvikling samt forbrug, efterhånden som projektet skrider frem.

Mange muligheder for nichevirksomheder
Mulighederne i N|add TimeManagement egner sig særlig godt til projektbaserede virksomheder, men N|add TM er også populært i virksomheder som rengøring, vikarbureauer og andre, der bruger store ressourcer på administration af overenskomster, vil kunne effektivisere ved at benytte N|add TimeManagement. Især mulighederne for at styre normtider, udlæg, diæter og kørselsafregning gør N|add TimeManagement til et fleksibelt system, der kan understøtte administrationen af komplekse ansættelses- og lønforhold.
N|add TimeManagement er en tillægsløsning til Navision, som også forhandles af Naviators.

For yderligere information kontakt venligst:
Mads Kongstad og Jacob Dock
Naviators ApS
Kong Georgs Vej 12
2000 Frederiksberg
Telefon: 38 33 88 60
Fax: 38 33 88 69
www.naviators.dk