Jyske Bank tog et kulturspring

Jyske Bank har gennemført et omfattende arbejde med branding, produktudvikling og positionering på det danske bankmarked. Bag de mange unikke tiltag ligger en virksomhedskultur, som er oparbejdet gennem de sidste 20 år.

Der høstes priser på stribe, og konkurrenterne kopierer i stor stil Jyske Banks anderledes løsninger. Magasiner, Intranet, egen tv-kanal, produktdesign og usædvanlig indretning af bankerne gør Jyske Bank til noget helt særligt – ikke blot i Danmark, men i hele verden.
”Vi har besøg af nysgerrige erhvervsfolk fra hele verden, som er interesserede i, hvordan vi har skabt en anderledes bank,” fortæller administrerende direktør Anders Dam, der er kendt for nytænkning i en ellers traditionsbundet branche. Det helt basale for Jyske Banks forandringsprojekt er ifølge Anders Dam en stærk, fælles kultur internt i virksomheden. Den er blevet fremelsket gennem et årelangt arbejde med værdiledelse, kreativitet og troen på egne evner. Dertil kommer, mener Anders Dam, at Jyske Bank ikke har været gennem fusioner i de seneste 20 år. Det betyder, at kulturen er stærk i virksomheden, og at der overalt i organisationen er en fælles fornemmelse af, hvad banken står for.

Kultur og mavefornemmelse
”De projekter, vi har iværksat, er i høj grad pionerprojekter. Vi er hele tiden ude over kanten af, hvad andre har prøvet tidligere. Derfor har vi ikke kunnet støtte os til andet end vores egen mavefornemmelse – og den mavefornemmelse er helt central i vores kultur her i virksomheden,” fortæller Anders Dam.
”Vi forsøger at skabe en virksomhedskultur for folk, der ønsker at arbejde anderledes,” siger Anders Dam. I slutningen af 2006 blev en ny og anderledes indretning introduceret – med indretningselementer som for eksempel ”SpørgBar” og ”PrøvBar” samt mere end 30 fysiske produkter, som kunderne kan hente ned fra hylderne. Dette tiltag havde været undervejs i 2½ år, og projektet, der er nyskabende på verdensplan, blev udrullet i løbet af tre måneder.
”Når man vil skabe noget helt nyt og ikke blot gå i andres fodspor, er det svært at finde inspiration i branchen. Derfor har vi haft medarbejdere ude at kigge hos andre brancher langt væk fra den traditionelle bankverden – og langt væk fra Danmark. Vi har besøgt de steder i verden, hvor man er længst fremme i forsøget på at give kunderne god service og nye oplevelser. Den inspiration og de ideer har vi så omsat til »Jyske Bank-måden« at gøre tingene på. Det er altså ikke et koncept, vi har købt, tværtimod er såvel indretning som produkter udviklet fra bunden af vores egne medarbejdere,” fortæller Anders Dam.

Bank som supermarked
”Vi kalder det for »anden generation jyske forskelle«. Lanceringen er en måde at differentiere os selv på, og det er vores måde, som er dybt forankret i, hvem vi er. Derfor har udfordringen i høj grad været at transformere virksomhedens holdninger til et unikt udtryk. Eksempelvis har vi integreret elementer fra detailhandlen med de fysiske produkter – det har været naturligt for os og vores kunder, men er helt ukendt i branchen som sådan,” fortæller Anders Dam, der ikke lægger skjul på, at transformationsprocessen også har været en særdeles effektiv reaktion på et konkurrencepræget marked. Det kan måles på en imponerende kundetilgang, som er blevet fordoblet siden det nye koncept.

Egen tv-kanal
Prisen for fornyelsesprojektet er i størrelsesordenen 400 millioner kroner. ”Det er vigtigt at huske, at det også er i de gode tider, at man skal satse på fremtiden. Og nu står vi med et på alle områder moderniseret afdelingsnet, vi kan præsentere helt nye produkter, vi har for alvor fået integreret de nye kommunikationsformer i banken, og vores tilbud til kunderne på Internettet og i netbanken er blevet væsentligt forbedrede,” siger Anders Dam.
Et af de mest omfattende tiltag har været at etablere egen tv-kanal med et state-of-the-art professionelt tv-studie, digitalt redigeringsrum, tv-vogn og et digitalt sendenet ud til alle filialer landet over.
”Det giver os mulighed for at kommunikere meget direkte til medarbejdere og kunder. Der er omkring 4000 seere, når vi udsender, og allerede nu er det vanskeligt for os at forestille os, hvordan man skulle drive en bank uden at have en tv-kanal,” lyder det fra Anders Dam.

Fortsat kulturudvikling
Anders Dam er klar over, at ”anden generation jyske forskelle” ikke er et statisk initiativ. Konkurrenterne vil kopiere, og markedet bevæger sig. Derfor forventer han, at der om blot få år vil komme til at ske tilsvarende, store omvæltninger. I kulisserne er der netop nu et omfattende arbejde i gang med at opbygge et helt nyt IT-system. Også her vælger Jyske Bank at stole på egne evner. I modsætning til branchens best-practices bliver alt lavet fra bunden af egne folk.
”Vi arbejder hver dag på, at Jyske Bank skal gøre en forskel. Nu er det jo blevet ret moderne at sige, at man vil gøre en forskel, men i Jyske Bank sætter vi handling bag ordene. Og jeg synes, at vi med den nye indretning, de nye produkter og det løbende arbejde med værdier og kultur sætter en tyk streg under, at der er forskel på Jyske Bank og de andre,” siger Anders Dam.

Stammefælleskab
Kernen i Jyske Banks bestræbelser på at udtrykke forskellighed gennem anderledes måder at håndtere bankforretning på er dybt forankret i kulturen. Anders Dam sammenligner ånden i Jyske Bank med et stammefællesskab, hvor der er en grundlæggende forståelse af og enighed om, hvor man skal hen. Det kan skabe resultater, men omvendt er det også en udfordring, fordi arbejdspladsen samtidig bliver speciel i forhold til resten af branchen. Det kan tage tid for nye medarbejdere at vænne sig til en friere virksomhedskultur og forstå bankens anderledes approach.
”Vi kan jo ikke tvinge folk til at synes, det er sjovt at arbejde her, men vores oplevelse er, at medarbejderne i dén grad er med i projekterne og er glade for den indflydelse, de har på deres egen arbejdsplads,” siger Anders Dam.