Kohberg – sundt brød bagt på gas

Kohberg Brød A/S er et af Danmarks største bagerier. Virksomhedens primære energiforsyning er naturgas, der bruges til både ovne og i en generator, som producerer en del af virksomhedens elektricitet.

For snart fyrre år siden åbnede et lille lokalbageri i Rødekro. Det skulle blive starten på et af Danmarks største bagerier med salg til ind- og udland og en omfattende produktudvikling. Virksomheden har gradvist udvidet ved at åbne nye markeder og opkøbe andre bagerier.

Brød med særlige egenskaber
Et eksempel på Kohbergs innovative produktudvikling er de mange specialbrød. I 2005 begyndte virksomheden at fokusere på sunde fødevarer med specielle egenskaber. Kohbergs brød er fedtfattige, fiberrige osv. For at dokumentere indholdet deklareres alle brød i samarbejde Dansk Varefakta Nævn – det er et unikt samarbejde i brødbranchen.

Effektiv branding
Som moderne virksomhed har Kohberg fokus på både kvalitet og branding af de forskellige brødtyper. Det første rigtige mærkevare-brød fra Kohberg var Herkules, og senere er flere velkendte brands kommet til. Kohberg Brød A/S er nok mest kendt for de humoristiske reklamefilm, der med sætningen: ”Hvad skal jeg sige…boller fra Kohberg,” blev en landeplage i midten af halvfemserne, og succesen er fortsat med efterfølgende kampagner.

Mindre CO2 med naturgas

”Tidligere anvendte Kohberg olie, men skiftede energiforsyning, da naturgasnettet blev etableret. Det betød både færre omkostninger til energi og en mindskning med hensyn til udslippet af CO2,” fortæller International Marketingchef hos Kohberg Brød A/S, Michael Rydder. Kohberg har derudover et kraftvarmeværk, som kører på naturgas. Det producerer damp til raskeskabe, hvor brødene hæver, samt elektricitet til brug i produktionen.

Fakta om Kohberg:
• Kohberg Brød A/S er et af Danmarks største leverancebagerier.
• I Kohbergs nye rugbrødsbageri er rugbrødene op til to meter lange.
• Kohberg leverer brød til de danske supermarkeder i rødbrune genbrugskasser. På årsplan håndteres cirka 20 millioner kasser.