Kort og Matrikelstyrelsen imponeret

Hos Kort og Matrikelstyrelsen (KMS) udvikler og vedligeholder man nogle meget store og komplekse applikationer til sine kort- og matrikelsystemer. Disse applikationer har man tidligere været nødsaget til at installere manuelt, men nu er man gået over til at bruge intelligent distribution af software på mere end 350 computere. Det betyder en stor besparelse på både administration, installation og support – opgaver som før tog en arbejdsdag kan nu udføres på få minutter.
En samlet opdatering af hele Officepakken hos KMS fik den interne IT-afdeling til at afsøge markedet for distributionssoftware. En manuel installation af programmerne på alle organisationens computere ville være en stor opgave, som skulle løses af eksterne konsulenter. KMS indledte en dialog med det danske software- og konsulenthus CapaSystems, som leverede en løsning, der betød, at opgaven kunne løses 40 pct. billigere end først antaget.

Software distributions løsningen betyder at migreringsprojekter og udrulninger af opdateringer foregår lynhurtigt over netværket, uden at man bruger mange IT-ressourcer, og uden at man forstyrrer brugerne unødigt. Automatisk udrulning af software kræver, at der først laves en installationspakke, som indeholder selve applikationen og informationer om hvilke indstillinger der skal installeres på computerne i netværket. Fra CapaInstaller® løsningen kan disse installationspakker efterfølgende via enkle ”drag & drop” funktioner sættes til automatisk at installeres og af-installeres på alle computere i netværket.

KMS og CapaSystems arbejder på at udvikle ca. 20 af disse installationspakker, og det antal dækker næsten alle de krav til specialopsætninger, som brugerne i organisationen har til software. Sagt på en anden måde: Hvis en rutineopgave én gang er løst, så tager det kun få minutter at gentage den. – Også selvom det er en meget sammensat opgave med installation af specielle softwarepakker over netværk.

Mere komplekse opgaver
Da alle de ”almindelige” udrulningsopgaver var løst med gode resultater til følge fik KMS øjnene op for mulighederne i at distribuere større og mere komplekse softwarepakker med CapaInstaller® software løsningen.
Hos KMS benyttes en lang række meget specialiserede programpakker til produktion af kort, søkort, højdekort etc. Det tager typisk en it-medarbejder i KMS 6-7 timer at installere og konfigurere disse programmer på en gennemsnitlig PC arbejdsplads. Derfor ville en automatiseret installation af disse applikationer resultere i en mærkbar besparelse.

”Vores udgangspunkt i KMS var, at det nok ikke kunne lade sig gøre, vi følte os faktisk ret sikre på, at det ikke var muligt. Ikke desto mindre præsenterede CapaSystems os for en løsning på baggrund af deres CapaInstaller® løsning, som kunne løfte opgaven. Nu kunne vi via ”drag & drop” funktioner i systemet foretage en komplet installation og af-installation af selv de mest komplekse applikationer på en PC på 10 min.,” lyder det fra KMS.

Brugergruppe
Tre it-medarbejdere hos KMS er nu ved at lære at lave installationspakker via CapaInstaller®. Det giver dem en hurtigere reaktionstid i forhold til forandringer i miljøet, og på lidt længere sigt kan KMS gøre sig uafhængige af eksterne konsulenter på området. I den forbindelse er der også hjælp at hente i den nyoprettede brugergruppe, hvor en stor del af CapaInstaller® kunderne samles for at udveksle erfaringer med hinanden. Brugergruppen er selvstyrende og indkalder selv til møder og arrangementer, som besøges af eksterne foredragsholdere eller repræsentanter fra CapaSystems, der ligeledes møder op for at udveksler ideer og erfaringer med brugerne.

Om CapaSystems
CapaSystems er en dansk ejet virksomhed, der udvikler samt leverer enkle og innovative IT-løsninger og serviceydelser indenfor Client Management, Software Distribution og Inventory Management baseret på CapaInstaller® Software.