Kranbygning med nyeste teknologi

Hos Danish Crane Building A/S i Nibe bygges kraner til hele Europa. En væsentlig konkurrenceparameter er intelligent styring, og her har virksomheden et teknologisk forspring.

Når Lindø Værftet bygger nye skibe, er der ofte en kran fra Danish Crane Building i maskinrummet til håndtering af tunge motordele. Danish Crane Building har fundet en niche i at kombinere tunge industrikraner med højteknologisk styring, og det efterspørges til alt fra nye kraftværker og mejerier til containerskibe. Mange af de funktioner, som kranerne udfører, er styret af PLC, og kranerne står ofte i miljøer, hvor fejl ikke kan tolereres. Eksempelvis er mange af de kraner, som leveres til nye biokraftvarmeanlæg, helt fuldautomatiske og kører 24 timer i døgnet. Det stiller store krav til både materiellet, elektronikken bag og evnen til at udveksle data. Per Frederiksen, der er eltekniker hos Danish Crane Building siger:
”Vi har programmeret styring til kraner i snart 30 år og har været med helt fremme med de nyeste løsninger. Det er sjældent, at vi laver to ens kraner, faktisk bruger vi tit flere hundrede timer på en enkelt opgave med at bygge styreboksene.”

Wireless styring mindsker slid
Wireless styring er blandt de nye teknologier, som Danish Crane Building har taget til sig og er ved at gøre til standard i nye kraner. Det mindsker antallet af bevægelige ledninger på kranerne og begrænser behovet for udskiftninger. Samtidig giver det en række udfordringer. Hvis det trådløse net forstyrres eller går ned, skal styringen eksempelvis være smart nok til at stoppe kranen.
En anden ting, som el-afdelingen hos Danish Crane Building arbejder med, er udveksling af data fra robotkraner via SCADA eller SRO. Kunderne efterspørger i stigende grad udveksling til eksempelvis lagerstyring, og det har Danish Crane Building gjort meget ud af at være i stand til at levere.

Support og målrettede kurser
Hos Danish Crane Building benytter man i høj grad muligheden for at få support fra Lemvigh-Müller.
”Det er rart at kunne ringe og få support, når man har brug for det. Hos Lemvigh-Müller kan vi få svar på spørgsmål om alle typer komponenter,” fortæller Per Frederiksen. Omvendt sker det også, at Lemvigh-Müller henvender sig til Danish Crane Building med information om nye produkter, som kunne være interessante i den løbende udvikling af kranstyring.
”Der kommer nyt HMI og nye komponenter hele tiden. Vores kontakter hos Lemvigh-Müller gør, at vi altid er opdaterede på området. Dertil kommer, at Lemvigh-Müller løbende udbyder målrettede kurser i netop de områder, som vi arbejder med til dagligt,” siger Per Frederiksen.

Om Danish Crane Building A/S
Danish Crane Building A/S håndterer alle opgaver inden for kranløsninger. Virksomheden leverer travers-, sving- og portalkraner samt wire- og kædetaljer, baseret på et bredt standardprogram, der tilpasses den enkelte kunde. Danish Crane Building er i dag den eneste danske kranfabrik, der har kompetence og kapacitet til alle faser i udvikling, projektering, produktion og installation af kraner. Ekspertisen omfatter således rådgivning, teknisk salg, mekanisk og elektrisk produktion samt montage og servicering af færdige kraner og krananlæg. I kraft af egne konstruktions-, el- og produktionsafdelinger efterlever virksomheden sit motto om at levere ”den rigtige løsning til den rigtige pris i rette tid”.
Til verdensmarkedet udvikler og producerer Danish Crane Building maskinrumskraner til skibsværfter samt robotkraner til blandt andet kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg og mejerier. Nogle af virksomhedens vigtigste samarbejdspartnere er Verlinde, Voith, Pfeifer, Insul-8 og JAY-Electronique.
Danish Crane Building A/S blev etableret i 1983 og har domicil i Nibe.