Kvalitetsledelse gør det nemmere at nå målene

På Silkeborg Station benyttes Arrivas kvalitetsledelsessystem i det daglige til at nå de opstillede mål og sikre en vedvarende og ensartet kvalitet.

Det er blevet nemt for medarbejderne på Silkeborg Station at indberette og håndtere afvigelser og sikre kvaliteten med det ISO-certificerede system til kvalitetsledelse.
”Vi kan ikke se, hvordan vi skulle kunne leve op til vores mål uden at have et redskab til at håndtere kvaliteten. Hvis tilfredsheden med eksempelvis rengøringen daler, så kan vi via systemet se, hvordan vi kan gøre det bedre, og hvor det er gået galt. Det er nemlig beskrevet i detaljer, hvordan rengøringen skal udføres. og det gør, at der ikke opstår forskellige opfattelser af, hvordan rengøringsopgaverne skal løses,” siger Kim Richardt Kristensen, der er koordinerende stationsansvarlig i Silkeborg.
Systemet har ikke betydet flere administrative byrder for medarbejderne, men giver derimod en sikkerhed for, at der bliver fulgt op på alle indberetninger.
Kim Richardt Kristensen er blandt de medarbejdere, der har været med til at udforme de proceskort, som ligger til grund for Arrivas ISO-certificerede kvalitetsledelsessystem.