Løbske medicinudgifter

Den offentlige sygesikrings medicinudgifter sprængte i 1998 budgettet med 256 mio. kr. Medicintilskudene måtte ikke overstige 3,97 mia. kr. ifølge en aftale mellem Sundhedsministeriet og medicinalvarefabrikanterne. Men de samlede tilskud blev 4,22 mia. kr. Det svarer til en stigning på syv pct. i forhold til 1997, og det er en utilfredsstillende udvikling, mener amterne.
“Det er betænkeligt, at danskerne fortsætter med et stigende medicinforbrug, for tallene dokumenterer, at stigninger i udgifterne ikke blot skyldes nye og dyrere præparater, men at en af årsagerne også er en stigning i forbruget,” siger Bent Hansen, der er formand for Amtsrådsforeningens sundhedsudvalg.
Han mener, at det må få konsekvenser for de aftaler, som bliver udarbejdet af Sundhedsministeriet og medicinalindustrien: Amtsrådforeningen frygter, at udgifter i 1999 også vil være betydeligt større end aftalen giver plads til, og det rokker ved hele grundlaget for økonomiaftalerne mellem staten og amterne, lyder det fra Amtsrådsforeningens sundhedsudvalgsformand.
Sundhedsministeriet har bebudet en ændring i tilkudsordningerne, der betyder, at alle skal betale fuld pris for medicin, hvis forbrugt er under 500 kr. om året. Overstiger forbruget 500 kr., dækkes 50 pct. af tilskud.
Denne ordning vil nedbringe tilskudene med 70 mio. kr. det første år, og de følgende år ventes besparelsen ifølge sundhedsministeriet at blive 310 mio. kr. Ordningen træder i kraft 1. oktober 1999.