Landbrug: EU hindrer salmonellaplan

Regeringen er afskåret fra at indføre forbud mod import af salmonellainficerede dyr, fordi det vil stride mod EUs bestemmelser og varernes fri bevægelighed.
Politikerne og landbruget er handlingslammet. Fødevareminister Henrik Dam Kristensen (S) har ikke lovhjemmel til at tage skridt mod import af den multiresistente DT 104-salmonella, der er dukket i en besætning på 421 frilandssvin i Rødekro i Sønderjylland. Og justitsminister Frank Jensen (S) kan ikke gennemføre sit ønske om at sætte en stopper for kvægracer med så uheldige géner, at de skal kælve ved kejsersnit.
Fødevareminister Henrik Dam Kristensen bedyrer, at der skal ske noget, men reelt er hans vinger stækket. Et importforbud rettet mod salmonellasmittede dyr vil nemlig blive betragtet som en teknisk handelshindring i det indre marked og kan derfor ikke lade sig gøre.

Partier kræver redegørelse
Både Kristeligt Folkeparti og Fremskridtspartiet kræver en redegørelse af fødevareministeren. Fremskridtspartiets Thorkild Fransgaard siger: “Det er nødvendigt, at der bliver taget initiativer, ellers risikkerer vi, at hele den danske svineeksport lægges i ruiner.” Begge partier skyder skylden på Schengen-samarbejdet og ønsker en undtagelse for transport af dyr.
“Vi skal ikke have Schengen-praksis på det veterinære område. Tværtimod skal vi holde grænsebommene nede,” fastslår Kristeligt Folkepartis landbrugspolitiske ordfører Ole M. Nielsen.

Program skal spore smitte
Fødevareministeren svarede i går med at kaste 12 mio. kr. i et omfattende program til sporing af salmonella DT 104.
“Vi får verdens mest ambitiøse undersøgelse af salmonella DT 104, både når det gælder danske grise og importerede grise. Vi importerer i dag meget få levende grise til Danmark. Ved enhver mistanke om problemer ved denne import skrider vi ind, så forbrugerne bliver sikret og smitten ikke spredes,” oplyser fødevareminister Henrik Dam Kristensen, men intet i programmet sigter på import af smittede dyr. Det kan fortsætte som hidtil, fordi de importerede dyr ikke bliver kontrolleret i hjemlandet eller ved grænsen.

Varmebehandling
Fødevareministeriets våben mod salmonellakødet hedder derfor varmebehandling og restriktioner ved transport inden for Danmarks grænser. Dyrene må kun forlade den smittede gård, når de skal til slagteriet. Fødevareministeriet tør med programmet i hånden love, at ingen DT 104 slipper ud til forbrugerne. Til kritikkerne af Schengen siger Henrik Dam Kristensen: “Sagen understreger for mig, hvor vigtigt det er at have skrappe internationale regler for fødevaresikkerhed og transport af dyr. På begge områder giver Amsterdamtraktaten os nye muligheder. Både hensynet til forbrugerne og dyrene er langt stærkere med i den nye traktat end i den gamle. Det vil Danmark udnytte til at få endnu bedre regler.” Desuden lover Henrik Dam Kristensen at rejse spørgsmålet i Ministerrådet.
I sagen omkring kvægracen, der ikke er i stand til at kælve uden kejsersnit, har EF-Domstolen i Luxembourg sat Sverige på plads, da landet ville forbyde en belgisk kvægrace. Domstolen skrev, at et enkelt medlemsland ikke kan påberåbe sig dyrs helbred for at forbyde reproduktion af racer som er anerkendt i andet EU-land.