Landmænd sure over statsstøtte

Danske svineavlere og Venstre er godt sure over, at deres europæiske kolleger bliver båret gennem krisen på statsstøtte. Svinekødspriserne har aldrig været så lave i EU, og det frister landene til at tilbyde landmændende krisepakker.
Både Frankrig, Tyskland og Østrig har konkrete planer om at yde hjælp til deres svineproducenter med trecifrede mio. beløb, og det undergraver det indre marked, siger venstres landbrugspolitiske ordfører, Christian Mejdahl.
“Vi har i Danmark ikke politisk mulighed for at give vore landmænd de samme vilkår, derfor virker det undergravende for den fælles landbrugspolitik,” forklarer han.
Midlerne ydes som lån til de betrængte landmænd, der først skal afdrages, når den nuværende krise er overstået. Frankrig har afsat 520 mio. kr. til formålet, og Tyskland 760 mio. kr., mens Østrig i direkte pristilskud og som reklamer for svinekød vil spendere 162 mio. kr.
Præsidenten for De danske Landboforeninger, Peter Gæmelke, er enig med fødevareministeren i, at der ikke skal gives krisestøtte til hverken udenlandske eller danske landmænd. Han sagde for nyligt til Landsbladet, at de udenlandske støtteordningerne skal granskes og fjernes, hvis de er i strid med EU-lovgivningen.
Venstre vil have Fødevaremister Henrik Dam Kristensen (S) til at tage sagen op i EUs Ministerråd. Det han han imidlertid afvist, men sagen kommer på bordet alligevel fra fransk side.