Licitationsregler overtrædes

Bygherrerne har travlt for tiden, og i deres iver efter at få bygget så hurtigt som muligt glemmer de reglerne for udbud og licitation. Det går ud over sikkerheden på arbejdspladserne, mener Byggeriets Arbejdsgivere, der peger på et generelt problem i forholdet mellem bygherrer og byggefirmaer.
Boligministeriet kræver, at entreprenører og håndværksmestre skal have minimum 15 dage til at udarbejde et tilbud ved en licitation. Efterfølgende skal byggefirmaet have mindst 20 dage til at forberede byggeriet inden, det begynder.
Mange bygherrer ser dog stort på ministeriets henvisninger og forlanger, at byggeriet fremskyndes. Chefjurist i Byggeriets Arbejdsgivere, Niels Sørensen, mener, at byggefirmaerne ikke har andet valg end at bøje sig. De frygter nemlig at blive sortlistet af bygherrerne og derefter udelukket fra at deltage i kommende licitationer.
“Problemerne er størst i de offentlige byggerier, hvor beslutningsprocessen er langsom. Så kommer byggefirmaerne til at skulle indhente de forsinkelser, der måtte være opstået hos bygherrerne og rådgiverne,” siger Niels Sørensen.
Konsekvensen for bygherrerne er i sidste ende, at byggerierne bliver dyrere, fordi hændværkerne ikke har tid til at finde de billigste materialer, mener Byggeriets Arbejdsgivere. Dertil kommer et øget lønpres med fare for flaskehalse, når byggevirksomhederne har kortere tid til at projektere byggerier.
Alene i Vestjylland er der blevet afsløret otte tilfælde af tilsidesættelser af udbudsreglerne ved licitationer inden for den sidste måned. Den lokale byggebranche er bange for, at det kun er toppen af isbjerget.
Regionschef i Byggeriets Arbejdsgivere, Karl Højhus Jeppesen, siger, at problemerne som regel kan klares med skriftlig henvendelse: “Men der er stadig genstridige bygherrer, som fastholder, at byggerierne skal forceres.”