Linux over Sundet: Netsamfund på tværs af Øresund

Længe før Øresundsbron åbnede havde en gruppe af danskere og skåninge en langt hurtigere forbindelse over Sundet. Allerede i 1995, i Internettets barndom, blev Skåne Sjælland Linux User Group, Sslug, nemlig oprettet.
Kommunikationen foregik gennem de første internetbrowsere og handlede om det gratis computersystem Linux.
»Det var nødvendigt for os at kunne mødes fysisk, og da der var mange Linuxbrugere i Sverige afgrænsede vi gruppen til Sjælland og Skåne. Det var også spændende at mødes med skåninge og diskutere på tværs af sprogene«, siger Peter Toft, der var med til at stifte gruppen.
Gruppen tæller nu 5.500 medlemmer på begge sider af Sundet og de tre til fire månedlige møder bliver holdt i København og Malmø på skift.
Aktiviteterne drives i høj grad af idealisme og troen på, at Linux-systemet er bedre end Microsofts Windows. Gruppen har med held forsøgt at få politisk indflydelse på lovforslag om computersikkerhed og softwarepatenter.
»Normalt er vi 50 til 200 mennesker hver gang, der er møde. Ud over det rent faglige spiser vi pizza inden møderne. På den måde har mange knyttet personlige forbindelser gennem gruppens arbejde. Møderne foregår med foredrag om tekniske emner, men hovedparten af kommunikationen sker på nettet, hvor ca. 20 forskellige mailinglister holdes i kog af deltageren«.
»Vi har lister for sikkerhed, de forskellige programmeringssprog og også lister, hvor vi bare snakker med hinanden«.
De fleste af medlemmerne er unge i computerbranchen. En tredjedel er teenagere, og Peter Toft tilhører den absolut ældste del af gruppen med sine 31 år.

Medlemskab af Skåne Sjælland Linux User Group er gratis. www.sslug.dk/