Logistik-konsulenter gav store besparelser

Toplogic-metoden førte med et slag til besparelser på 9 pct. i virksomheden Glunz & Jensen A/S, der producerer udstyr til den reprografiske branche. Det nære samarbejde har øget vidensniveauet på distributionsområdet hos Glunz & Jensen, der kalder processen for ”sund og givtig”.

I begyndelsen af 2003 indledte Glunz & Jensen et samarbejde med TopLogic for at optimere virksomhedens omfattende distribution. Glunz & Jensen havde mange interne projekter og savnede den fornødne kapacitet og ekspertviden til at forhandle og gå i udbud med fragtopgaverne i Europa og USA.
Toplogic kunne efter det første indledende møde se at potentialet var stort i at gennemgå Glunz & Jensens samlede distribution.

Toplogic metoden gav resultat
”Det er et omfattende og grundigt arbejde, der kræver store mængder dokumentation og data,” siger Ole Nørklit, der er teknisk direktør hos Glunz & Jensen. Han har haft det overordnede ansvar for opgaven med at gennemgå virksomhedens logistik.
”Det var et ønske om at optimere distributionen hos Glunz & Jensen, der fik os til at lede efter en konsulentvirksomhed. Som så mange andre virksomheder besluttede vi at undersøge, hvordan der kunne effektiviseres – ikke kun med det primære mål at spare, men også for at optimere processerne,” fortæller Ole Nørklit.
Arbejdet er nu færdigt og målene er nået.
Glunz & Jensens årlige budget til transport ligger på 10-13 mio. kr. Den årlige besparelse på 9 pct., som TopLogic-metoden har tilvejebragt er således en stor gevinst.
”Der er ingen tvivl om, at vi ikke selv havde været i stand til at opnå en så stor besparelse med vores interne ressourcer,” mener Ole Nørklit.

Øget vidensniveau

Udover den meget konkrete besparelse har Glunz & Jensen øget vidensniveauet på distributionsområdet og fået et overblik over omkostninger og processer.
”Samarbejdet sætter os i stand til at udfordre vores leverandører med langt bedre forhandlingsoplæg, fordi vi nu har et meget bedre overblik over vores behov,” siger Ole Nørklit.
Glunz & Jensen har flyttet en del af produktion af komponenter til Østeuropa og eksporterer 90-95 af deres færdige produkter world wide.
En af TopLogics store forcer er størrelsen. TopLogic kan trække på 27 konsulenter i flere lande med specialiseret knowhow om transport og logistik. Samtidig er Toplogic uafhængig af speditører og andre transport-interesser. Det sikrer en konsulentbistand, som udelukkende har til formål at optimere kundens logistik. Desuden indleder Toplogic udelukkende samarbejder, hvis der en gevinst at hente.

Det rette grundlag
”Vi oplever tit, at der i markedet af mellemstore virksomheder mangler prioritering af logistikken. Det skyldes først og fremmest, at det er en meget specialiseret opgave, som tager lang tid at løse,” siger Poul Dhami, der er konsulent hos TopLogic.
”Det er altid kunden, der træffer den endelige afgørelse. I tilfældet med Glunz & Jensen valgte man at beholde de eksisterende speditører både i Europa og USA, fordi samarbejdet fungerede godt. Vores opgave var blot at sikre, at Glunz & Jensen havde det rette grundlag til at forhandle med leverandøren om, hvordan samarbejdet skulle fortsætte.”

Samarbejde der peger fremad
Det grundlag vil også blive benyttet i fremtiden. Produktionschef hos Glunz & Jensen Tina Sprotte Nielsen, der har været projektleder og kontaktperson til Toplogic siger:
”Når man står i en udbudsrunde med sin fragt, er der mange hensyn at tage ex. laveste pris for den service man ønsker. Det har Toplogic givet os redskaberne til at gøre, og dem vil vi naturligvis benytte fremover. Vi ved hvordan, det skal gøres næste gang.”
Samarbejdet med Toplogic har i følge Tina Sprotte Nielsen været en god og givtig proces, og særlig overrasket har hun været over speditørernes positive reaktion på samarbejdet.
”Man kunne have frygtet, at de ville være skeptiske, over at vi havde en trejdepart med ved forhandlingsbordet, men de har taget det meget professionelt,” siger hun.