Miljøet og naturgassen

Naturgas er det fossile brændsel som udleder mindst CO2 overhovedet. De over 330.000 danske gaskunder kan derfor se frem til en fyringssæson med god samvittighed. På alle miljøparametre er naturgas overlegen i forhold til kul, olie- og elopvarmning. Der er betydeligt mindre udslip af CO2, svovl og kvælstof – og slet ingen aske, støv eller andre faste affaldsprodukter. Det har den afledte effekt, at de grønne afgifter er lavere på naturgas end på alternativer som kul og olie. Det betyder, at miljøgevinsten også kan mærkes, når varmeregningen skal betales.

Hvis kraftvarmeværkerne i Danmark blev omstillet fra kul til naturgas, vil der omgående fremkomme en CO2 reduktion i Danmark på 5,3 millioner tons CO2. Det svarer til en reduktion af Danmarks samlede CO2-udledning på hele 10 procent (2005-tal).

På grund af naturgassens miljøvenlighed kan den bruges direkte i nogle processer, hvor andre brændsler ikke kan eller må anvendes. Det gælder mange steder i industrien. Den rene afbrænding giver simpelthen mulighed for en mere effektiv udnyttelse af energien og dermed både besparelser og forurening.

Når det gælder opvarmning, er en stor del af gaskedlerne i Danmark nye, og de har derfor den seneste miljøteknologi. Vi anbefaler vores kunder at benytte miljømærkningsordninger, når der skal købes ny gaskedel for at spare på gassen og sikre et minimalt CO2-udslip.

Samtidig ses naturgas også af mange som et bindeled mellem de traditionelle, fossile energikilder og fremtidens grønne energisystemer, som sandsynligvis også vil komme til at inkludere brint. Brint er også en gasart, der afbrændes og transporteres på præcis samme måde som naturgas. Ved at omlægge til naturgas vil overgangen til brint – engang i fremtiden – blive meget simplere, fordi infrastrukturen således er på plads.

I denne udgave af Gas på Tværs sætter vi blandt andet fokus på, hvad vi hver især kan gøre for at spare på energien og dermed mindske udledningen af CO2. Læs blandt andet om Naturgas Fyns målebog på Internettet, hvor du som gaskunde kan holde øje med dit forbrug.

God læselyst!