Mellemstore og mindre pengeinstitutter skal tænke globalt

Konkurrencen mellem pengeinstitutterne betyder, at de mellemstore og mindre pengeinstitutter må følge med de store på IT-området. Bankbrancen er en af de mest digitaliserede; derfor er IT-systemernes funktionalitet altafgørende, og pengeinstitutterne må gå sammen om IT-udvikling også på tværs af landegrænser for at bevare deres selvstændighed og udviklingspotentiale.

SDC Udvikling A/S er ejet af en lang række pengeinstitutter, der benytter virksomheden som en outsourcet IT-udviklingsafdeling. Design og vedligeholdelse af pengeinstitutternes kernesystemer er nemlig en så omfattende opgave, at kun de største banker kan håndtere den inhouse. Samtidig betyder en stigende mængde krav og love, at pengeinstitutternes it-systemer skal udbygges løbende. Disse pligtopgaver kan løses centralt og dermed spare det enkelte pengeinstitut for mange udgifter.

Stigende konkurrence
Konkurrencen mellem pengeinstitutterne gør, at det ligefrem bliver nødvendigt at samarbejde. De store banker vokser hurtigt i disse år, og fordi de er i stand til at centralisere de omkostningstunge udviklingsprojekter, kan de sikre sig meget lave omkostninger pr. kunde. Det giver dem en konkurrencemæssig fordel, som mellemstore og mindre pengeinstitutter kun kan hamle op med i fællesskab.
Derfor bliver størrelsen af SDC Udviklings kunde- og ejerkreds en vigtig faktor i fremtiden, siger Erik Jakobsen, der er adm. direktør i SDC Udvikling.
”Synergien bliver tydeligere og tydeligere, efterhånden som vi bliver flere, og ikke mindst i takt med at de opgaver, vi skal løse, i stigende grad bliver styret af internationale krav.”

Reduktion af omkostninger
Et eksempel er de mange systemtilpasninger, som er nødvendige, for at pengeinstitutterne kan leve op til nye lovkrav.
”Når de store banker udvikler løsninger, som er nødvendige for at leve op til SEPA, MiFID, Basel eller andre krav, der kommer udefra til sektoren i disse år, så er deres omkostninger de samme som de mellemstore og mindre pengeinstitutters. Derfor er det nødvendigt, at de mellemstore og mindre pengeinstitutter sammen kan løse disse udviklingsopgaver for at bevare konkurrenceevnen,” siger Erik Jakobsen, som nævner to helt centrale faktorer, der gør det muligt at bevare mellemstore og mindre pengeinstitutter på et marked, hvor de få store dominerer:
”Først og fremmest har vi nogle fantastiske medarbejdere, der er i stand til at løfte opgaverne. Dernæst er vores 160 pengeinstitutter i Danmark, Norge og Sverige alle meget indstillede på at samarbejde og at udvide netværket for at maksimere udbyttet af synergien,” siger Erik Jakobsen.

Stadig plads til effektiviseringer
Erik Jakobsen mener, at der stadig er rum for store effektiviseringsgevinster for de mindre og mellemstore pengeinstitutter.
”De store udviklingsprojekter, som lovbestemt er fælles for alle europæiske pengeinstitutter, bliver eksempelvis foretaget samtidigt og på samme måde forskellige steder i Danmark, Norge, Finland og Sverige. Det er enorme ressourcer, som bliver brugt på at udvikle ens løsninger.”
Selvom om SDC udvikler en standardløsning, som både dækker de basale og mere specialiserede behov hos banker, er der stadig alle muligheder for, at de enkelte banker kan udvikle deres egne løsninger. Det gælder design på netbank og nye funktioner som eksempelvis medarbejderportaler og datawarehouse. Det er muligt i kraft af en åben systemarkitektur, og det giver SDC´s kunder mulighed for at deltage i fælles udvikling samtidig med, at de både kan bevare selvstændighed og differentiere sig i konkurrencen med unikke løsninger.

Fakta:
SDC Udvikling A/S er et system-udviklingshus, der leverer IT-ydelser til 160 danske, norske og svenske pengeinstitutter. SDC udvikler og vedligeholder pengeinstitutternes systemer og sørger for drift og support. I SDC Udvikling sættes mennesket i centrum – hvilket ikke blot betyder, at man som medarbejder får rammer, hvor der er plads til udvikling, men også at der stilles krav til selvstændighed og ansvarlighed. De værdier, der er gældende i SDC Udvikling, er individualitet, fællesskab, ansvar, respekt og troværdighed. SDC Udvikling beskæftiger 300 medarbejdere og 120 konsulenter.

SDC Udvikling A/S
Borupvang 1A
2750 Ballerup
Danmark
Tlf. 44 65 71 11
Fax. 44 65 13 70
www.sdc.dk
Mail: sdc@sdc.dk

Bildtext 1:
SDC Udvikling A/S er et system-udviklingshus, der leverer IT-ydelser til danske, norske og svenske pengeinstitutter.

Bildtext 2:
Erik Jakobsen, adm. direktør i SDC Udvikling.