Naturgas – alternativ til oliefyr?

Naturgas kan være et godt alternativ til oliefyr, men det kræver, at man bor i et område, hvor naturgasselskaberne kan levere gas til huset.

Naturgas er det reneste af de fossile brændstoffer. Gasen dækker omtrent en fjerdedel af verdens energiforbrug og findes overalt på kloden i så store mængder, at forsyningen er sikret de kommende 70 år frem med de kendte reserver. De danske lagre i Nordsøen forventes at holde 15 til 20 år frem i tiden.
En fjerdedel af Danmarks energiforbrug dækkes af et naturgasnet, som når flere end 330.000 husstande og erhvervskunder. Herudover er der en betydelig eksport af naturgas til Sverige og Tyskland.
Gassens anvendes inden for alle samfunds-sektorer: til individuel boligopvarmning, til produktion af el og varme i små og store kraftvarmeværker og til industri- og erhvervs-formål.

Hver anden bruger naturgas
Knap halvdelen af befolkningen i Danmark får dækket deres energiforbrug direkte eller indirekte via naturgas. Dansk Olie og Naturgas A/S (DONG) og Energinet.dk transporterer og distribuerer gassen til kunderne sammen med tre regionale distributionsselskaber: Hovedstadsregionens Naturgas I/S, Naturgas Midt-Nord I/S og Naturgas Fyn A/S. I København står Københavns Energi for gasforsyningen til selve byen; her er der tale om en særlig bygaskvalitet fremstillet på basis af naturgas.
Man skal henvende sig til sit lokale selskab for at finde ud af, om de kan levere gas til ens hjem. Hvis det kan lade sig gøre, skal man selv kontakte en VVS-mand, der er autoriseret til at installere gas og gasfyr.

Brugen af naturgas stiger
Anvendelsen af naturgas forventes fortsat at være stigende i de kommende år – både i Danmark og globalt. Det skyldes dels prisen og dels den høje forsyningssikkerhed. Det danske naturgasnet er forbundet til det europæiske, hvilket giver en ekstra sikkerhed både på kort og langt sigt.
Den hurtigst voksende sektor er elproduktion, hvor kul og olie i vidt omfang erstattes af naturgas af hensyn til miljøet.

Fakta om naturgas:

• Naturgas består for størstedelens vedkommende af metan, som igen består af kulstof og brint.
• Ved forbrænding af naturgas dannes hovedsagelig vand og kuldioxid.
• Naturgas er lettere end luft, usynlig, lugtfri og ugiftig.