Nej til génsplejset kartoffel

EUs videnskabelige komite frygter, at en génsplejset kartoffel kan overføre antibiotikaresistens til mennesker.
For første gang har EU-Kommissionens videnskabelige komité tvivlet så meget på en gensplejset organisme, at den ikke tør give grønt lys for den. Komiteen siger nej til en gensplejset kartoffel.
Dermed er det helt usandsynligt, at miljøkommissær Ritt Bjerregaard vil tillade, at kartoflen bliver brugt i landbruget. Alle andre ansøgninger om udsætning af génsplejsede planter er blevet accepteret.
Videnskabmændene frygter, at den gensplejsede kartoffel kan overføre antibiotikaresistens til mennesker, og det er en problematik, som er ny inden for gensplejsning. Antibiotikaresistens opstår normalt ved at spise kød, der har været behandlet med antibiotika. Men forskere er nu bange for, at det vigtige medicin Avikacin kan blive uvirksomt som følge af gén-kartoflen.

Brugt som sporstof
Den egenskab, som det hollandske firma Avebe ønsker at tillægge sin kartoffel, har iøvrigt intet at gøre med antibiotika. Antibiotikaen bliver brugt under udviklingen af den gensplejsede kartoffel som et sporstof, så man kan finde de planter, hvor gensplejsningen er lykkedes. Kartoflens fortrin er dens store indhold af stivelse, som kan bruges til blandt andet papir.
Agronom, Rasmus Kjeldberg, fra EU-Kommissionen siger, at EU har frarådet den genteknologiske branche at benytte fremgangsmåden med antibiotiske sporstoffer:

Holdningsændring
“Men der går lang tid fra, at virksomhederne begynder på et forskningsprojekt, til vi får en ansøgning. Derfor kan en ansøgning om tilladelse til en gammel teknologi havne på vores bord.” Rasmus Kjeldberg mener også, at der kan være sket en holdningsændring i retning af større forsigtighed i takt med, at der er kommet mere viden om génsplejsning.
“Men selv de produkter, som vi allerede har godkendt, kan vi trække tilbage, hvis der skulle vise sig tvivl,” siger han.

20 er godkendt
Der er godkendt omkring 20 génsplejsede organismer i EU. Ingen af dem har vakt bekymring blandt EUs videnskabelige komiteer. Godkendelsesproceduren varer fra et til halvandet år.