Net-Mill A/S bag storstilet dataindsamling i Århus

Fra Studstrupværket i det nordlige Århus fører en rørledning døgnet rundt 125 grader varmt vand til 46.000 husstande. Rørets diameter er på en meter og det transporterer ubemærket varme til næsten en kvart mio. mennesker. Bag kulissen arbejder Århus Kommunale Værker døgnet rundt med at overvåge og vedligeholde forsyningen. Net-Mill A/S har leveret en sofistikeret it-løsning, der letter det daglige arbejde for distributions- og forsyningsafdelingen.

Varmen bliver via varmevekslere lokalt i byen fordelt i mindre fjernvarmenet der i alt er 1.600 km. langt. En vigtig del af nettet er fjernvarmebrøndene, Servicering og vedligehold af disse har derfor høj prioritet. Hvert år tjekkes disse 8.600 brønde to gange efter en standardiseret procedure. Det er fuldtidsarbejde for 28 tilsynsførende at køre rundt og rapportere tilbage om tilstandene i de enkelte brønde. Alle data samles i en central database, som benyttes til at få et samlet overblik over fjernvarmenettets tilstand.

Fra papir til IT
Her kommer ingeniør Bjarne Hunderup fra Århus Kommunale Værkers planlægningsafdeling ind i billedet. I samarbejde med IT-virksomheden Net-Mill A/S har han introduceret et omfattende system til dataindsamling fra de mange brønde.
”Vi havde et stort arbejde med at holde styr på alle indberetningerne. Der var simpelthen for meget papir,” fortæller ingeniør Bjarne Hunderup. Papirerne indeholdt dagens data fra målerbrøndene om tryk, temperaturer osv. Hver dag skulle medarbejderne aflevere deres skemaer med dagens data og en kontormedarbejder kunne gå i gang med indtaste værdierne til den centrale database.

Net-Mill A/S havde den bedste løsning
Hos Århus Kommunale Værker var man overbevist om at det kunne gøres hurtigere.
”I første omgang havde vi kig på et terminalbaseret system, der kunne håndtere indsamlingen elektronisk ude på de enkelte lokationer. Ulempen var, at enheden både var meget stor og meget dyr. Desuden skulle alle data bringes hjem i enheden og derefter overføres til vores database.”
I stedet fik Århus Kommunale værker kontakt til Net-Mill A/S, som i lang tid har udviklet løsninger til mobile medarbejdere. Her præsenterede man en løsning bygget op omkring mobil-teknologi.
”Det virker utroligt godt,” siger Karsten Randrup, der er afdelingsingeniør i distributions- og forsyningsafdelingen. ”Vi havde det succeskriterium, at dækningen skulle være på 80 pct. Vi ligger nu på en dækningsgrad på mellem 98 pct. og 99 pct., og det er utroligt flot.

Sparer en arbejdsgang
En helt almindelig telefon med en specialudviklet stregkodelæser og et meget simpelt brugerinterface gør det nu ud for papir og trafik til og fra kontoret. Samtlige data fra lokationerne kan med systemet fra Net-Mill A/S indtastes på telefonen og overføres direkte til databasen hos Århus Kommunale Værker. Med stregkodescanneren bliver data om lokation sendt til den centrale computer, og herefter følger en trinvis arbejdsgang, hvor medarbejderne indtaster de forskellige data. Informationerne bliver bekræftet og medarbejderen har gjort sit arbejde.
Det betyder at informationer kommer hurtigere frem og der mindre risiko for fejl.
”Vi sparer en arbejdsgang. En anden af fordelene er, at alle vores ansatte kender en mobiltelefon. Der skal ikke nogen uddannelse til for at benytte den, og vores håndværkere har taget godt imod den,” siger Bjarne Hunderup.

Arbejdet koncentreres nu om det væsentlige
De ansatte har nu fået mere tid til det de er gode til: eftersyn og håndtering af fjernvarmenettet. Århus Kommunale Værker har samtidig fået muligheden for at spare på bureaukratiet og tilbyde varmekunder bedre service. Fordi aflæsningerne fra fjernvarmebrøndene bliver sendt direkte til databasen har kundeservicen bedre opdaterede data at arbejde med. Hvis en kunde eksempelvis ringer med et problem som manglende varme, så kan kundeservicen hurtigere se om der arbejdes med problemet og give et svar på hvornår det er løst.

Hurtig indtjening
”Investeringen er tjent hjem i løbet af halvandet år,” siger Bjarne Hunderup, der ofte får nysgerrige spørgsmål fra andre afdelinger i amtet, som vil høre mere om mobilsystemet fra Net-Mill A/S.
”Det er en løsning der kan benyttes i utroligt mange sammenhænge. Vi har selv haft gavn af, at systemet meget nemt kan konfigureres og indrettes til nye behov,” mener han.
Hos Net-Mill A/S, der både udvikler og markedsfører mobil registrering, er man stolt af at have Århus Kommunale Værker som reference:
”Vi kan se at systemet virker i stor skala stort set uden problemer og det styrker vores tro på at konceptet bag ”den mobile medarbejder” kan benyttes i en lang række brancher,” siger Adm. direktør Claus H. Andersen fra Net-Mill.

Net-Mill International A/S
Lyngsø Allé 3
9600 Aars
96 98 25 57 / 22 61 25 57
www.net-mill.com eller se mere på www.denmobilemedarbejder.dk