Netuddannelse i fremgang

Videreuddannelse via Internettet er blevet et hit. Hos NETAU, der er ejet af 20 danske erhvervsskoler, er der nu 1.300 elever på populære uddannelser inden for områder som ledelse, økonomi og kommunikation. Populariteten skyldes et stigende behov for uddannelse til erhvervsaktive, danskere i udlandet og folk i udkantsområder, der ikke vil være i stand til at følge en traditionel uddannelse som kræver fysisk fremmøde.

Hos NETAU tages de nyeste teknologier i brug, når en lang række kurser udbydes. Virtuelle klasseværelser, chat, telefoni via Skype benyttes flittigt, og det overvejes at udbyde uddannelser fra online universer som Second Life.
En af de helt store fordele ved netbaseret undervisning er, at eleverne kan tage timer, når de selv har tid til det. Klassen er altid åben, og det passer perfekt til en times undervisning i toget, i lufthavnen eller en sen aftentime. En anden fordel er, at der spares tid i forhold til fysiske undervisning, hvor transport og organisering som uddeling af materiale, kopiering etc. kan tage meget tid. Dette er helt elimineret ved virtuel undervisning, hvor alle undervisningsmaterialer er tilgængelige 24 timer i døgnet.

Ny måde at undervise på
Udfordringen for netbaseret læring er, at underviserne forstår den nye måde at undervise på. Her har NETAU allieret sig med erfarne erhvervsfolk, som samtidig har en pædagogisk indgangsvinkel. En af underviserne cand. merc. og MBA Hans Jørgen Lorenzen, der har en omfattende erfaring med international markedsføring hos blandt andet A. P. Møller og med eget konsulentfirma, siger:
”Udviklingen går meget stærkt, og om få år er det næsten som at være der selv.  Nu er udfordringen som underviser at forstå elevernes behov, selv om man ikke er til stede fysisk. Derfor bruger jeg meget tid på at skabe et fællesskab og sikre mig, at der er motivation hos de studerende. Det kræver lidt mere arbejde at skabe sammenhold, og netundervisning stiller generelt højere krav til de studerendes disciplin.”

Studerende er topmotiverede til netundervisning
Det er dog Hans Jørgen Lorenzens erfaring, at de studerende og deres arbejdsgivere i høj grad allerede er indforstået med den specielle undervisningsform. De vælger selv at tage uddannelsen og er derfor topmotiverede for at gennemføre – og i næsten alle tilfælde er netbaseret undervisning den eneste mulighed for, at de studerende kan tage en uddannelse og samtidig få arbejds- og familieliv til at hænge sammen.
”Denne undervisningsform danner dermed et meget vigtigt fundament for, at vi i Danmark kan blive ved med at have et vidensmæssigt forspring. Når alle kan tage en kompetence- og adgangsgivende uddannelse, når de passer dem, så er vi godt rustede til fremtidens konkurrence,” sige Hans Jørgen Lorenzen. Se mere på www.netau.dk
For yderligere information kontakt venligst:
NETAU
Sonja Lund
marketingkoordinator
tlf 73721201 – mobil 22820487 – fax 74720584
sl@netau.dk
www.netau.dk