Neutral rådgivning om investering hos revisoren

Tilbuddene flyver om ørerne på velhavende danskere, der er på udkig efter investeringsmuligheder eller blot sikker formueplacering. Helt uvildig rådgivning kan være svær at finde. Banker, investeringsforeninger og fonde har alle en økonomisk interesse i at sælge netop deres egne ydelser. Dét gælder ikke for revisionsfirmaerne, som i stigende grad er blevet investeringsmarkedets uvildige mellemmænd.

Revisorer må ikke investere deres kunders penge eller tjene på andet end rådgivning i den forbindelse, og det giver revisionsselskaberne mulighed for at tilbyde 100 pct. uvildig rådgivning om formuepleje. Det benytter flere og flere danskere, siger cand.jur. og partner i revisionsselskabet Deloitte, Doris Erlandsen.
Deloittes privatrådgivning tog afsæt i afdelingen for personskat, da Deloitte fik øje på, at der var et marked for en bredere formuerådgivning rettet mod velhavende enkeltpersoner. Nu har afdelingen op mod 150, primært danske, kunder og fem rådgivere.

For Doris Erlandsen er den personlige rådgivning og uvildigheden det vigtigste i det daglige arbejde.
“Vi kan i princippet rådgive om alle typer investering, men det er altid kunden, der træffer den endelige beslutning ud fra vores råd. Vi har som revisionsvirksomhed ikke mulighed for at håndtere kundens midler. Derfor kan vi kun henvise til den type kapitalforvaltere, som passer til vores kunders risikoprofil,” siger hun.

”Typisk er vores kunder hovedaktionærer, arvinger og rige enkeltpersoner, som står med betydelige midler. De bliver som regel henvist fra vores revisorer til os, når de står overfor at skulle investere. Vi har ikke noget kapitalkrav, men det er som regel flere mio. kr., som kunden vil have placeret,” fortæller Doris Erlandsen, der oplever, at antallet af formuende danskere er steget de seneste år.

Alt efter hvilken type kunde og risikoprofil kan Deloittes rådgivning rettes mod aktier, obligationer, bestemte investeringsforeninger og ejendomme. Desuden henvises der ofte til private banking.
En del af kunderne hos Deloittes privatrådgivning er virksomheder, som tilbyder uvildig rådgivning som en del af lønpakken for lederne – oftest i forbindelse med udstationeringer.

”Vi har den fordel, at vi har afdelinger over hele verden og derfor kan trække på lokale eksperter i tilfælde af ud- og indstationering, eller når folk vælger at emigrere til varmere himmelstrøg.”