Ny markedschef skærper profilen

En aggressiv vækststrategi skal give adServing Danmark A/S et mere offensivt image på markedet for elektroniske annoncer. Derfor ansætter virksomheden en ny markedschef, som vil profilere virksomheden skarpere på dens avancerede systemer til annoncehåndtering.

adServing Danmark A/S vil profilere sig stærkere på det digitale annoncemarked. Virksomheden blev tidligere på året børsnoteret, og det har sat gang i en række nye tiltag, der skal føre til målet om at blive markedsledende i Europa på markedet for annoncehåndteringssystemer. Teknologien er på plads, og markedet er enormt, men mediernes kendskab til integrerede løsninger til annoncehåndtering er stadig lavt. Det vil den nyansatte markedschef Morten Marcussen gøre noget ved.

Helhedsløsninger på alle platforme
”Det annoncesystem, som er adServings kendemærke, er en unik helhedsløsning. Og netop det helhedsorienterede skal vi betone langt kraftigere end hidtil – både udadtil i vores markedsføring, men også indadtil. Eksempelvis skal vi være præcise i forhold til, hvilke typer medier vi samarbejder med inden for de forskellige segmenter, så den enkelte annonces budskab understøttes af den platform, den præsenteres på. Det betyder samtidig, at vi må koncentrere os om nogle specifikke brancher og skabe helhedsløsninger på deres præmisser,” siger Morten Marcussen, der peger på, at adServing blandt andet er stærk inden for finansbranchen. Et andet fokusområde er kultur og underholdning, hvor man eksempelvis for nylig har indgået aftale om lysavisen på Politikens Hus.

Ekspansion på annoncesalg
Helhedsorienteringen gælder også adServings fire kerneydelser: annoncesalg, grafisk service, koordinering og annoncesystemer. De skal bindes endnu bedre sammen, mener Morten Marcussen. Samtidig skal der ekspanderes på annoncesalget, og der er derfor også flere nyansættelser på dette område. adServings vækststrategi skal endvidere gøre sig gældende på den eksterne koordinering af annoncekampagner, men virksomheden skal først og fremmest være mere offensiv på systemsalget, mener den nye markedschef.

Markedet skal lære om mulighederne
”adServings annoncesystem adskiller sig fra andre systemer ved at være en helhedsløsning. I den forbindelse ligger der en central opgave for os i vores kommunikation med markedet. Vi skal simpelthen lære markedet, at der findes sådan noget som en integreret løsning til annoncehåndtering,” forklarer Morten Marcussen. Han kommer fra en stilling som projektleder ved Politiken Online og ser en mulighed for at sætte sit præg på den relativt unge virksomhed, adServing er.
”I en så dynamisk virksomhed som adServing, er reaktionstiden hurtig. Det betyder, at resultaterne af min indsats hurtigt kan måles – og det er udfordrende,” siger Morten Marcussen.

Om adServing International
adServing International udlejer annoncesystemer til håndtering af onlineannoncer og anden digital annoncehåndtering. Virksomheden er repræsenteret med hel- eller delejede agenturer i Danmark og Sverige og salgsaktiviteter i Finland. adServing Internationals annoncesystemer anvendes i dag i ni europæiske lande. Virksomheden har en klar strategi med fokus på hele Europa og forventer at være repræsenteret i 25 europæiske lande i 2010. adServing Internationals kunder tæller blandt andet MTG, Bonnier og QXL. For mere information om adServing International besøg www.adservinginternational.com.