Nye EU-regler for finansielle virksomheder

En omfattende lovpakke, der skal regulere finansielle virksomheder, er på vej. Bag navnet MiFID-direktivet gemmer der sig en række nye krav til det europæiske værdipapirmarked, som skal beskytte investorer samt liberalisere og samordne branchernes praksis i hele EU.

Investeringsmarkedet bliver nu både mere gennemsigtigt og liberaliseret i kraft af MiFID, den såkaldte “mini børsreform”, som skaber nye regler for værdipapirhandel i hele EU. Alle udbydere af værdipapirhandel vil fra november 2007 blive underlagt en række krav til åbenhed om priser og afregning, nye investorbeskyttelsesregler, herunder ændrede regler for investeringsrådgivning, samt ændrede regler om handelsinformation. Dertil kommer nye, detaljerede krav til værdipapirhandleres organisation for at undgå de interessekonflikter, som formidlere og købere af aktier kan have.

Bryder børsers monopoler
Underdirektør i Finansrådet, Søren Gade, siger:
”Det indre marked for handel med værdipapirer bliver styrket med MiFID, i kraft af at der nu kommer ens regler for alle EU-landene, som samtidig giver en bedre forbrugerbeskyttelse. Hidtil har der været meget forskellige regler for værdipapirhandel, og markedsoplysninger har i høj grad været monopoliseret af børserne. Det bliver der lavet om på, så der kan opstå såkaldte multilaterale handelspladser – handelspladser uden for børserne.”
De multilaterale handelspladser skal leve op til en række krav, som sikrer en fair konkurrence mellem dem. Det sker blandt andet ved krav om, at de oplyste kurser også skal indeholde kurtager og gebyrer. På den måde kan investorerne nemmere danne sig et reelt indtryk af prisforskelle på tværs af mange forskellige udbydere. Det bidrager til en øget konkurrence internt mellem pengeinstitutternes tilbud om strakshandel samt øget konkurrence mellem eksempelvis bankerne og børserne.

Kun regler for aktiehandel
Noget af det vigtigste ved prisdannelse og effektivitet ved handel med værdipapirer er netop spørgsmålet om markedsgennemsigtighed. Forskellige typer af værdipapirer kræver forskellige typer af markedsindretning, herunder forskellige former for markedsgennemsigtighed, for at kunne handles effektivt. I første omgang er det hensigten med MiFID-direktivet, at de nye gennemsigtighedsregler alene skal anvendes på handel med aktier. EU-medlemslandene kan dog vælge at anvende reglerne for andre værdipapirer. Ved vurderingen af, om der er behov for anvendelse af de nye regler for før- og efterhandelsinformation for andre værdipapirer, er det relevant at se på, om markedet selv kan skabe en tilfredsstillende gennemsigtighed. EU-Kommissionen skal derfor evaluere og senest to år efter direktivets ikrafttræden udarbejde en rapport om behovet for regler om før- og efterhandelsinformation for andre værdipapirer end aktier.
Søren Gades vurdering er, at de danske, finansielle virksomheder generelt set er parate til MiFID, når loven træder i kraft til november. Ikke helt så godt står det til i andre EU-lande, hvor implementeringen af de nye regler kan komme til at blive forsinket i adskillige måneder.

MiFID betyder:
Nye krav til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter
Nye investorbeskyttelsesregler
Krav til kategorisering af kunder i henholdsvis private, professionelle og godkendte modparter
Regler om tvungen offentliggørelse af visse værdipapirhandleres priser