Nye ventilationsanlæg gør det nemt at opfylde miljøkrav

I Mønsted ved Viborg er et nyt kvarter under opførsel. Villaerne bygges individuelt, og de skal som alle nye boliger nu leve op til de mest strikse miljøkrav nogensinde. En fleksibel og billig løsning på den udfordring er moderne ventilationsanlæg. Derfor indarbejder Mønsted Radio/tv & El-installation ApS, der står for elentreprisen på flere af husene, altid ventilationsanlæg i sine tilbud.

Det tager blot en dag for installatør Kim Andersen og en kollega at opsætte et komplet ventilationsanlæg med varmegenindvinding under opførelsen af et nyt hus. Fordelene er så mange, at Mønsted Radio/tv & El-installation ApS altid anbefaler ventilationsanlæg som en del af nye huses samlede miljøforanstaltning. Det kan nemlig svare sig økonomisk, og samtidig giver ventilationsanlæg det bedst opnåelige indeklima. Derudover giver ventilationsanlæg med varmegenindvinding større fleksibilitet på andre dele af byggeriet, eksempelvis isolering, fordi miljøgevinsten ved genindvinding er så stor.


Photo credit: kevinrosseel from morguefile.com

Sundt indeklima med god økonomi

”Det betyder meget for klimaet i huset. Luften er hele tiden frisk alle steder, og der er hverken træk eller larm fra anlægget,” siger Kim Andersen, der ikke har oplevet, at nogen kunder har takket nej til ventilationsanlæg.
”De fleste nye huse, vi er med til at bygge, bliver opført i samarbejde med ejeren, og de vil have ventilationsanlæg, når de først er gjort opmærksomme på hvad anlæggene kan,” fortæller Kim Andersen.
De anlæg, som han netop nu er ved at installere, er produceret af danske Genvex, og leveres af Lemvigh-Müller. Genvex er et godkendt produkt, der har en ekstremt høj effekt. Hele 85 procent af varmen, der suges ud af huset bliver genanvendt i den friske luft, der ledes ind. – Og det med et energiforbrug på blot 71 Watt. Det er så lavt, at der ikke er grund til at stoppe anlægget på noget tidspunkt, mener Kim Andersen. Energiforbruget kan nedsættes yderligere ved at programmere det til forskellige kørsler efter årstid og beboernes aktuelle behov. Et Genvex-anlæg indstilles altid af en ekstern specialist efter opsætning – det sikrer et anlæg, der fungerer optimalt fra den dag huset beboere flytter ind.

Godkendte ventilationsanlæg giver sikkerhed

At Genvex er godkendt betyder meget for Kim Andersen. Han har tidligere været ude for, at et andet produkt ikke kunne leve op til danske krav, og dermed kunne det færdige hus ikke godkendes af kommunen.
”Det er vigtigt, at vi kan stole på de produkter vi får. Særligt når de dele, vi leverer og opsætter, indgår i husets samlede energiregnskab.
Genvex-anlæg leveres med diverse filtre, blandt andet pollenfiltre som effektivt fjerner alt, der kan genere allergikere. Anlæggene kan udbygges efter behov med forskellige moduler. Eksempelvis bypass til klimaanlæg og anlæggene kan indstilles via et panel til forskellige programmer, der tager højde for årstid, hvornår husets beboere er hjemme og typisk tager bad, laver mad etc.

Alle kan installere ventilation og genindvinding

Der ikke nogen autorisationskrav til opsætning af ventilationsanlæg. Det betyder, at alle faggrupper på et byggeri kan byde ind på installation af ventilation – og den mulighed benytter flere og flere sig af. Ventilationsanlæg er endnu ikke et lovkrav i nybyggeri, men Kim Andersen forventer, at det kommer i de kommende byggeregulativer, derfor mener han, at det er en god idé at være parat. Han oplever desuden, at arkitekterne begynder at indberegne ventilationsanlæg, hvilket gør det nemmere at installere.
Når et ventilationsanlæg bestilles hos Lemvigh-Müller, er man som installatør garanteret dag-til-dag-levering direkte på byggepladsen, præcis beregning af elementer ud fra plantegning og grundig rådgivning. For at følge med den i øjeblikket store efterspørgsel på ventilation er Lemvig-Müller i færd med at uddanne yderligere tre medarbejdere til at kunne foretage de beregninger, der ligger til grund for levering af ventilationsanlæg.

Boks:

Om Mønsted Radio/tv & El-installation ApS

Virksomheden er ejet af Kenneth Refsgaard og Kim Andersen og tilbyder en lang række services for både private og virksomheder. Se mere på www.monsted-elinstallation.dk.

Boks:

Krav til energiforbrug i ventilationsanlæg i nybyggeri

BR08, seneste byggereglement, siger, at ventilationen skal kunne ske, så unødvendigt energiforbrug undgås. Blandt andet er der nu krav om, at ethvert ventilationsanlæg skal kunne genindvinde hele 65 procent af varmen. Følgende regler skal overholdes for at holde energiforbruget nede:

•    Eleffekten til ventilationen må ikke overstige følgende værdier for SEL-faktoren (Specifikt ELforbrug):
•    – Anlæg med konstante luftmængder (CAV): 2.100 W/m3/s (watt pr. kubikmeter luft pr. sekund)
•    – Anlæg med variable luftmængder (VAV): 2.500 W/m3/s ved maksimal luftmængde.
•    Luftmængden skal tilpasses til behovet for bygningen med hensyn til drifttid og belastning.
•    Der skal være måleinstrumenter eller måleudtag, så kontrol af drift og energiforbrug er mulig.
•    Der skal være effektiv genvinding af varmen i den udsugede luft. Varmevekslerens temperaturvirkningsgrad skal være mindst 65 procent.
•    Dette betyder i praksis at ventilationsarbejdet skal koordineres grundigt mellem faggrupper som elektrikere, VVS og specialiserede ventilations-håndværkere.

Box:

Om Genvex

Genvex A/S har i mere end 30 år leveret kvalitetsprodukter indenfor ventilation, varmegenvinding og varmepumper. Se mere om Genvex på: www.genvex.dk

Box:

Ny opgave i servicering af ventilationsanlæg

Servicering af ventilationsanlæg er en helt ny opgave, som kun meget få endnu har specialiseret sig i. Området kan blive en interessant niche for de virksomheder, som vælger at fokusere på den. Lemvig-Müller har taget højde for denne kommende vedligeholdelsesopgave og er derfor lagerførende inden for de mest gængse filterstørrelser – både til ventilationsanlæg leveret af Lemvigh-Müller, eksempelvis fra Genvex, og andre leverandører.